Vanliga frågor och svar om val och att rösta

Här finns svar på några vanliga frågor om val och att rösta.

Jag ska rösta för första gången. Hur går det till?

På vår hemsida finns en enkel guide för hur du röstar, steg för steg.

Du kan också läsa om hur man röstar på Valmyndighetens hemsida.

Rösta på valdagen i din vallokal (Valmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Var kan jag förtidsrösta I Kungsbacka kommun?

Väljer du att förtidsrösta kan du göra det i vilken lokal för förtidsröstning som du vill i hela Sverige, oavsett var du är folkbokförd. Glöm inte ta med ditt röstkort när du förtidsröstar.

Jag kan inte ta mig till en vallokal själv. Hur gör jag?

Om du har svårt att själv ta dig till en vallokal finns två olika alternativ för dig:

Du kan lämna din röst via bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt

Bara vissa personer får vara bud och särskilt material behövs. På valmyndighetens hemsida kan du läsa om hur det går till.

Rösta med bud (Valmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Förtidsrösta direkt på ditt vård och omsorgsboende

Om du bor på ett vård och omsorgsboende i Kungsbacka så finns det tider då du kan förtidsrösta direkt på boendet.

Du kan beställa en ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du beställa ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare från kommunen kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Jag har tappat bort mitt röstkort. Hur gör jag?

I vissa lokaler för förtidsröstning kan du få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort.

Du kan också få ett nytt om du kontaktar kommunens kundcenter, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Kontakta

Hur vet jag vilken vallokal jag ska gå till och när är den öppen?

På ditt röstkort står vilken vallokal du ska gå till och vilket valdistrikt du tillhör. Du kan inte rösta i någon annan vallokal än den som står på röstkortet, eftersom du står i vallängden för den lokalen och ingen annanstans.

Vallokalen är öppen 8-20 på valdagen.

Om du inte har möjlighet att ta dig till din vallokal på valdagen, så kan du rösta i en förtidsröstningslokal.

Jag är utomlands under valperioden. Hur gör jag för att kunna rösta?

Om du är utomlands under perioden för valet kan du antingen rösta i förtid på en ambassad eller ett konsulat eller brevrösta från utlandet.

Jag är svensk medborgare men utvandrat och bor utomlands. Hur gör jag för att rösta?

Du som är utlandssvensk får ett utlandsröstkort. Det är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut cirka 50 dagar före valet.

Från utlandet kan du antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad eller konsulat med ditt utlandsröstkort.

Du som är utlandssvensk och anmäld till röstlängden behöver inte beställa röstningsmaterial. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands, men därefter måste du själv anmäla dig till röstlängden för en ny tioårsperiod.

Rösta från utlandet (Valmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Jag bor utomlands men är i Sverige under valet, kan jag rösta i Sverige då?

Utlandsröstkortet innehåller ingen uppgift om vilken vallokal du tillhör i Sverige eller om ditt nummer i röstlängden eftersom utlandsröstkortet skickas såpass tidigt. Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige vid tiden för valet bör du vända dig till Valmyndigheten, kommunen eller Länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort som kan användas för röstning i Sverige.

Vilka alternativ till legitimering har jag i vallokalen/förtidsröstlokalen?

Identitetskort, pass, körkort, nationellt id-kort, EU-pass.
Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste vara minst 18 år och visa en id-handling.

Jag är skriven i Kungsbacka men är på annan ort och ska förtidsrösta. Kan jag rösta på person till Kungsbackas Kommunfullmäktige?

Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan hämta en namnvalsedel där du är skriven. Du kan bara kryssa för en kandidat. Du kan även personrösta genom att skriva partinamn och namn på en blank valsedel.

Om du inte hittar svar på din fråga kan det finnas svar på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Om din fråga rör Kungsbacka och valet kontaktar du kundcentret Kungsbacka direkt.