För partier: lämna in valsedlar

Valnämnden har beslutat om riktlinjer för att lämna och lägga ut valsedlar i förtidsröstningslokaler och vallokaler. Här finns allt du som representant för ditt parti behöver veta om hur och när du ska lämna in valsedlarna till valet 2022.

Kungsbackas valnämnd har ansvaret för att de partivalsedlar som enligt lag ska finnas i vallokalerna och förtidsröstningslokalerna finns på plats. Det gäller partivalsedlarna, det vill säga valsedlar med partinamn, utan personnamn. Vilka partier som detta gäller hittar du längst ner på den här sidan. Valnämnden ansvar inte för att partivalsedlar för partier som inte finns med på listan finns i lokalerna.

Partierna som inte finns med på listan och partier som vill lämna in namnvalsedlar ansvarar själva för att lämna in dessa.

 • Partiet lämnar själva in valsedlarna för förtidsröstningen i förväg till valkansliet
 • Partiet lämnar själva in valsedlarna för valdagen direkt till respektive vallokal

Röstmottagare placerar ut valsedlarna i valsedelsställen

Valnämnden ansvarar för att placera ut valsedlarna i valsedelsställen i samtliga röstnings- och vallokaler.

Det är röstmottagarna som har det praktiska uppdraget att placera ut valsedlarna i lokalerna, på uppdrag av valnämnden. Detta beslutade valnämnden den 11 april.

Det innebär att samtliga valsedlar ska placeras i valsedelställen av en röstmottagare. Partierna får inte placera ut valsedlarna själva i valsedelställen.

Leverera namnvalsedlar innan förtidsröstningen 

Valsedlarna till förtidsröstningen kan lämnas till valkansliet. Valsedlarna distribueras sedan då till lokalerna tillsammans med övrigt material.

Valkansliet tar emot partiernas valsedlar under perioden måndag 8 augusti – fredag 12 augusti, mellan klockan 9.00-11.00, efter överenskommelse per telefon.

De partier som inte lämnat in sina valsedlar under den angivna tiden ansvarar själva för att leverera sina valsedlar till respektive förtidsröstningslokal. Valsedlarna ska då lämnas till röstmottagarna i lokalen.

Boka lämning av valsedlar till förtidsröstningen

För att boka lämning av namnvalsedlar, ring till valkansliet: 0300-83 80 08.

Ni bokar då en tid samt får en adress dit namnvalsedlarna ska lämnas.

Partierna levererar sina valsedlar på valdagen

På valdagen ansvarar partierna själva för att leverera sina namnvalsedlar till respektive vallokal.

Valsedlarna lämnas till någon av röstmottagarna i vallokalen, på valdagen, från klockan 7.30. Vallokalerna öppnar för röstning klockan 8.00.

Inga partisymboler i vallokalerna

Observera att partirepresentanterna som lämnar in valsedlar för sitt parti inte får bära partisymboler på kläder, påsar eller liknande i eller i närheten av röstnings- och vallokaler.

Om valsedlarna tar slut i vallokalen

Om valsedlarna tar slut i en vallokal behöver partiet leverera nya valsedlar. Varje parti ska i förväg ha angett en kontaktperson till valkansliet. Om valsedlarna tar slut tar röstmottagarna kontakt med partiets kontaktperson.

Valsedlar som valnämnden ansvarar för

För valet 2022 i Kungsbacka kommun ansvarar Valnämnden för att tillhandahålla partivalsedlar för partierna i listan nedan. Valsedlarna placeras i valsedelställen i följande bokstavsordning:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Feministiskt Initiativ (endast riksdagsvalet)
 • Kristdemokraterna
 • Kungsbackaborna (endast kommunfullmäktigevalet och regionfullmäktigevalet)
 • Liberalerna
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Blanka valsedlar

Partivalsedlar respektive namnvalsedlar placeras i olika valsedelsställ. Eventuella övriga partiers valsedlar läggs i bokstavsordning i ett tredje ställ.