Vad är ett röstkort, hur funkar det med rösträtt och hur röstar man? Här har vi samlat information som är bra att veta när det är dags att rösta.

Ditt röstkort

För att rösta behöver du ett röstkort och en giltig legitimation. Inför valet skickar Valmyndigheten ett röstkort till dig som har rösträtt med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du tillhör, exempel på lokaler där du kan förtidsrösta samt öppettider till dessa.

Om du väljer att förtidsrösta ska du ta med dig ditt röstkort till förtidsröstningslokalen. Du som är röstberättigad och bosatt i Sverige ska ha fått ditt röstkort tills dagen då förtidsröstningen öppnar.

Om du ska förtidsrösta och glömt ditt röstkort kan du i vissa lokaler för förtidsröstning kan du få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort. Klicka här för att se vilka lokaler som kan erbjuda detta.

Lokaler som kan hjälpa dig att skriva ut ett röstkort

 • Kungsmässan
 • Stadshuset
 • Aranäsgymnasiet
 • Elof Lindälvs gymnasieskola
 • Löftadalens folkhögskola

Du kan också få ett nytt om du kontaktar kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Kontakta

Vem får rösta?

För att ha rösträtt, och därmed får lov att rösta, måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller för alla val i Sverige. Utöver det gäller lite olika regler för de olika valen.

Du får rösta till Europaparlamentsvalet om du är:

 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Du får rösta till riksdagen om du är:

 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du får rösta till kommun- och regionfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen,
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen,
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstlängden

För att få rösta måste du finnas med i en röstlängd. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Det finns dock två undantag, du behöver anmäla dig till röstlängden om du är

 • utlandssvensk
 • medborgare i ett annat EU-land (gäller vid val till Europaparlamentet).

Om du anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter måste du begära skriftligen att myndigheten rättar uppgifterna. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Läs mer om regler för rösträtt och röstlängd på Valmyndighetens hemsida (val.se) Länk till annan webbplats.

Olika sätt att rösta på

Beroende på vad som passar dig finns olika sätt du kan rösta på. Du kan välja rösta i din vallokal på valdagen eller förtidsrösta i förväg. Om du har svårt att själv ta dig till en vallokal eller befinner dig utomlands finns lösningar även för detta.

På sidan Vanliga frågor och svar kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att rösta.