Så ser ungdomarna på sina liv

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kungsbacka kommun.

Vart tredje år gör Kungsbacka kommun undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Resultatet är ett bra underlag för att förstå hur det är att vara ung i Kungsbacka och göra kommunen till en bättre plats att bo och leva på.

I Lupp svarar ungdomarna på frågor inom följande områden:

 • Fritid
 • Skola
 • Politik och samhälle
 • Trygghet
 • Hälsa och hur man trivs med sitt liv
 • Arbete
 • Framtid

Lupp-undersökning hösten 2023

Alla elever som går i årskurs åtta eller andra året på gymnasiet får under hösten 2023 svara på hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och framtid.

En bättre kommun för unga

Resultatet av undersökningen hjälper oss i arbetet att göra Kungsbacka till en bättre kommun för unga. Svaren från undersökningen ger oss som kommun bättre kunskap om ungas livssituation, bättre underlag för att fatta beslut som handlar om unga. Svaren fungerar också som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Eleverna svarar helt anonymt på undersökningen. Vi gör undersökningen under lektionstid för elever som går i skolan i Kungsbacka kommun. Elever som bor i Kungsbacka kommun, men går i gymnasiet i en annan kommun, kommer att få undersökningen på posten eller kunna göra den i skolan beroende på vilken skola de går på. Ungdomar som är födda 2006, men som inte är inskrivna i någon gymnasieskola, får enkäten hemskickad via posten.

Vi följer upp resultaten tillsammans med unga

Vi presenterar resultaten från Luppen under våren 2024. Vi följer upp svaren från undersökningen tillsammans med ungdomar i Kungsbackas ungdomsforum och klasser i åttan och gymnasietvåan.

För varje skola finns skolspecifika resultat att ta del av. De skolor som vill kan få en särskild presentation av resultaten för sitt arbetslag.

Resultat och rapporter

Om Lupp

 • Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
 • Tio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
 • FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.
 • Vi presenterade resultatet under våren 2024.