Digitalisering bidrar till utveckling

dator och kaffekopp

Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera Kungsbacka kommuns verksamheter med fokus på den service och tjänster vi erbjuder boende, besökare och näringsliv.

När vi arbetar med digitalisering i Kungsbacka utgår vi från vår digitala strategi. Vi har även en handlingsplan som heter Ett smartare Kungsbacka där vi beskriver våra arbetsområden som vi nämner på den här sidan.

Teknik för ökad självständighet

Vi arbetar med teknik för att öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre. Vi kallar det för välfärdsteknik.

Kanaler för information och dialog

Vi utvecklar våra digitala kanaler genom att vara öppna, medvetna och genomtänkta i vår kommunikation och i de lösningar som vi väljer att satsa på. Vi använder olika kanaler för information, dialog och för att öka engagemanget för dem som bor, verkar och vistas i Kungsbacka.

Enklare att följa Kungsbackas utveckling

Arbetet med samhällsbyggnad i Kungsbacka blir nu ännu mer digitalt. Det gör att det ska bli enklare att följa det Kungsbacka som växer fram men även att delta och tycka till. Vårt mål är att digitaliseringen ska göra att vi bli snabbare, effektivare och mer transparenta i exempelvis detaljplanering och hanteringen av bygglovsansökningar.

Ett exempel på det är att vi infört ett system som ska göra det enklare att ansöka om bygglov. Vi fokuserar även på att det ska bli enklare att lämna synpunkter när vi håller medborgardialoger.

Effektivare arbetssätt

Vi ser över våra arbetssätt i kommunen och tar bort en del moment där vi istället kan använda oss av digital teknik. En del administrativa uppgifter vi gör ersätter vi med hjälp av en digital medarbetare. En digital medarbetare består av en mjukvara som installeras på en server, eller en vanlig dator. Mjukvaran utför samma klick som vi människor gör och följer förutbestämda regler. På så sätt kan våra medarbetare lägga sin tid på andra arbetsmoment.

Motverka digitalt utanförskap

Vi har även en satsning som heter Mera Digital som riktar sig till dig som invånare. Satsningen går ut på att du kan höja din digitala kompetens. Vi har exempelvis seniorträffar på bibliotek. Vi ser att det är viktigt att alla kan ta del av kommunens service och ju mer digitala vi är desto viktigare är det att fler får lära sig använda digitala tjänster och digitala kanaler.

Det är viktigt för att ingen ska behöva hamna i ett digitalt utanförskap. Vi vill värna om att alla ska kunna komma i kontakt med oss och förstå hur man exempelvis använder sig av en av våra e-tjänster och vart man kan hitta information från oss på kommunen.

Relaterade dokument

Ett smartare Kungsbacka.pdf Pdf, 949.6 kB.
Digital strategi för Kungsbacka kommun.pdf Pdf, 216.2 kB.

I den digitala strategin nämner vi e-målbilden för Kungsbacka 2020. Den har vi nu ersatt med vår nya handlingsplan ”Ett smartare Kungsbacka”.