Vi digitaliserar detaljplaner

Tidigare var detaljplanerna i pappersformat och kunde läsas på webben som scannade pdf:er. Nu digitaliserar vi dem.

Under 2023 har vi påbörjat ett arbete med att digitalisera de cirka 1300 detaljplaner som finns. Det kommer att ta flera år innan arbetet är klart.

Omfattande arbete

Syftet med att digitalisera detaljplaner är att göra information enhetlig, digitalt tillgänglig och återanvändbar. Den stora nyttan för kommuninvånarna med digitala detaljplaner är att det blir mycket enklare att förstå och tolka detaljplanens gränser och bestämmelser.

Det är sedan 2022 ett lagkrav på att alla nya detaljplaner ska vara digitala, kommunerna har alltså en skyldighet att ta fram detaljplaner utifrån nationellt angivna tekniska specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning.

Flera möjligheter med digitalisering

Arbetet med digitalisering kommer att leda till att vår service blir bättre mot våra kunder. Vi vill att det ska vara enkelt att bygga i Kungsbacka. Vi vill göra bygglovsprocessen enklare för de som söker bygglov. Digitalisering ger utökade möjligheter att söka byggbar mark och göra andra analyser.

Det skapar nya möjligheter för dig om invånare och företagare att se annan geografisk information i kartlager på vår hemsida.

Processen för samhällsbyggnad blir enklare genom att vi lättare kan ta beslut inom detaljplanelagda områden.

Pågående utvecklingsarbete

Vi har digitaliserat ett antal planer och vi ska nu göra en utvärdering hur stort arbetet förväntas bli för 2024 och framåt.

Flera medarbetare har samarbetat i en projektgrupp med att prova produktionen, utvärdera processen och hitta vägar fram för olika utmaningar som digitaliseringen innebär.

Emma Hygrell visar digitala detaljplaner på en skärm

Personen bakom

Emma Hygrell, projektledare
Bygg- och miljöförvaltningen

Vi har 1300 äldre detaljplaner som behöver digitaliseras, en viktig pusselbit för att få till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Många äldre planer är idag svårtolkade, vilket tar tid och är ett hinder för både företag och privatpersoner, vi vill göra det enkelt för våra invånare och företagare som vill bygga.