Artikeln publicerades 6 oktober 2023

Kyrkskolan anpassas varsamt till daglig verksamhet

Arbetet med att bygga om och anpassa Kyrkskolan till daglig verksamhet pågår för fullt. Eftersom byggnaden är skyddad i detaljplan och har höga kulturhistoriska värden så är kraven på tillgänglighet, utrymnings- och brandskydd särskilt utmanande.

Sofia Larsson är kommunantikvarie i Kungsbacka kommun, och har varit involverad i projektet sedan start. Även en oberoende sakkunnig antikvariekonsult är med under ombyggnadsprocessen, vilket är ett krav redan i arbetet med bygglovsansökan för ombyggnationen.  

Kyrkskolans färgsättning  

Kyrkskolan byggdes i en våning 1856 efter den förödande branden 1846 och under årens lopp har mycket ändrats med om- och tillbyggnader och byggnaden karaktäriseras idag av 1920-tals klassicism. Det speglas även i interiörens färgsättning, från mörkare bruna kulörer och åt mer ljusare kulörer idag.  

Idag präglas den invändiga färgsättningen framför allt av 1940-talet, men även 1920-tal då en större ombyggnad gjordes. Även utvändigt var det ursprungligen en annan färgsättning.  

Förändringar är återställningsbara 

En kulturmärkt fastighet som Kyrkskolan behöver hanteras varsamt och förändringar ska i första hand utföras reversibelt, det vill säga återställningsbart, berättar Sofia. Ibland behöver trots allt större förändringar göras som inte går att återställa, men som gör att byggnaden är flexibel och användningsbar i ett längre perspektiv, och därför kan ibland sådana förändringar vara motiverade. När det gäller Kyrkskolan behöver till exempel en invändig hiss installeras. 

Vi diskuterade olika placeringar för hissen så att den både skulle fungera bra för verksamheten, men också för att göra så lite inverkan på upplevelsen av byggnaden som möjligt, säger Sofia Larsson.  

En bred och komplex verksamhet flyttar in 

Daglig verksamhet har ett brett och komplext innehåll med servering, kafé och kök, butik och stora ytor för textilhantering och tvätt, administration och personalutrymmen. Det är därför en extra utmaning att anpassa byggnaden utifrån både krav på varsamhet, tillgänglighet, utrymnings- och brandskydd.  Daglig verksamhets kulturgrupp önskar och vill erbjuda teater, och i den gamla gymnastiksalen fanns tidigare en liten scen, men den var hög och farlig och nu tittar man på om det går att lösa på annat sätt.  

Den stora utmaningen för arkitekterna har varit logistik och rumsindelning med anledning av att fastigheten har många nivåer och korridorer invändigt, vilket är en tillgänglighetsutmaning för hur man tar sig runt, likaså hissens placering. Det är roligt att daglig verksamhet får en så central plats i staden i den här fina gamla byggnaden, och jag är säker på att de kommer vara nöjda med hur allt blir till slut, avslutar Sofia.