Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Mötesplats för ett stärkt företagande

Det var många aha-upplevelser som blandades med skratt och dans på årets Kungsbacka Business Boost, där cirka 200 företagare samlades för att inspireras och nätverka tillsammans.

Det är i mötet med andra människor som relationer skapas, och med rätt människor runt omkring sig kan drömmar och idéer bli verklighet, säger Joakim Garfvé, grundare av Broods.

Den 11 oktober genomfördes andra upplagan av Kungsbacka Business Boost på Kungsbacka Teater, tillsammans med inbjudna talare och företagare. Initiativet kommer från näringslivskontoret med bakgrund från företagens önskemål om en kvalitativ mötesplats för företagen i syfte att stärka företagsklimatet i kommunen.

Tack vare alla samarbetspartners kan vi möjliggöra denna mötesplats för våra företagare i kommunen, där också representanter från kommunen finns på plats. Målet är att sprida kunskap, lära av varandra och att synliggöra våra framgångsrika företagare i kommunen. Men också att stärka relationerna mellan kommun och företag så att vi tillsammans utvecklar företagsklimatet i kommunen, säger Elinor Filipsson, näringslivschef, som dansade in på scen och fick alla i publiken att dansa med.

Bland företagare och talarna på scen var Karl Engelbrektson föredetta arméchef, Magnus Helgesson entreprenör och Business Coach och Parisa Zarnegar, hjärnforskare från Karolinska Institutet.

Under ”Kungsbacka Business Talk” var det Erik Bladh Vd på Qalora, Sofia Alterklev grundare och delägare på BOW19 sportfashion och BOW19 details, Mikael Christensson grundare och delägare på Waldor & Co och Actital samt Joakim Berne Vd på Sail Racing och Joakim Garfvé grundare avBroods INC som medverkade.

Det var en riktigt bra eftermiddag med fantastiska personer på plats – både på scen och i publiken. Jag har med mig erfarenheter av det vi tidigare har byggt upp Nya Hovås och GoCo i Mölndal, när vi nu investerar i Bolsheden i Kungsbacka tillsammans med Sail Racing. Redan idag finns en god dialog och närhet i Kungsbacka som vi som projektutvecklare och företagare värnar mycket om. Det är avgörande för att vi tillsammans med kommunen ska kunna bidra till stolta och engagerande platser där människor vill bo, och där entreprenörer vill etablera sina företag, berättar Joakim Garfvé, Broods.

På scen medverkade även Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Malin Aronsson, kommundirektör. Båda belyste vikten av god dialog och samarbete med företagen, när det är mer utmanande tider inom offentlig sektor då färre personer ska försörja fler.

Kommunens utmaning är att vi ska bedriva 125 procent välfärd med 75 procent av resurserna. Det är framförallt medarbetare att anställa som kommer saknas och detta ställer stora krav på förnyelse och nya arbetssätt för oss som kommun. Vi vill innovera och hitta nya lösningar tillsammans med företagen som är oerhört viktiga för oss, samtidigt som det också innebär nya affärsmöjligheter för företagen, avslutar Malin Aronsson.

Kungsbacka Business Boost 2024 planeras till 23 oktober.