Artikeln publicerades 26 oktober 2023

Nya satsningar för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har i full enighet antagit budget för 2024. Det är en budget i balans utan besparingar. Innehållet rymmer såväl nya satsningar som ett tydligt fokus på innovation. Även habiliteringsersättningen kommer att höjas något.

Många har följt Individ & Familjeomsorgs ansträngningar genom åren för att få en budget i balans. Nu ska kraften läggas på att fortsätta utveckla verksamheten och genomföra planerade investeringar.

Jag hoppas att det skapar ett lugn och ger framtidstro till de invånare som behöver verksamhetens stöd och för vår personal i förvaltningen, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Att årets budget undkom besparingar beror bland annat på att kommunfullmäktige har beslutat att räkna upp budgeten med 3,9% för löner 2024, prisuppräkningar och volymökningar; men också för att Individ & Familjeomsorg inte behöver ta kostnaden för hyreshöjning för externt hyrda lokaler.

Nya verksamheter på gång

Tre nya verksamheter ska öppnas under 2024. Det är Kyrkskolan som byggs om till daglig verksamhet och samlar flera av dagens verksamheter. Vid Lindens Torg byggs ny gruppbostad och servicebostäder. Det renoveras också för fullt på Kommunvägen, det som tidigare var Tölö Servicehus. Renoveringen görs för att kunna använda lokalerna för gruppboende och på sikt även som servicelägenheter.

Så det är mycket bra på gång för att trygga en god samhällsservice till de som behöver oss. Redan nu har nämnden beslutat att också höja habiliteringsersättningen år 2024 med 9 kr från 96 till 105 kr per dag, säger Tommy Rydfelt.

Innovation lösning på stora utmaningar

Även om budgeten signalerar positivitet, är utmaningarna många.
Alla tider har sina utmaningar. I den tid vi är med om nu står hela det offentliga Sverige inför en av vår tids största utmaning; att hitta sätt att lyckas bedriva 125% välfärd med 75% av resurserna. Det här handlar inte om pengar. Det handlar om brist på människor i arbetsför ålder för att kunna utföra arbetsuppgifterna, säger förvaltningschef Ivan Stipic.

Därför ställer nu förvaltningen om för att jobba målsökande och därmed kunna hitta lösningar genom innovation.
Det här handlar inte om vanlig verksamhetsutveckling där vi vässar något från A till B till C, utan vi behöver hitta sätt att komma ända till E genom att helt gå ifrån det sätt vi är vana att arbeta och tänka, säger Ivan Stipic.

Budgeten klubbades igenom den 14 september 2023 av nämnden för Individ & Familjeomsorg. Nu börjar arbetet med att planera en mängd aktiviteter för att sjösätta omställningen