Artikeln publicerades 4 december 2023

Ny ansvarsuppdelning vid utredning av läs och skriv- respektive tal och språksvårigheter

Skolarbete

Skolan kommer att ha helhetsansvaret för utredning och stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt samlas expertkompetens för alla barn och elever med tal- och språksvårigheter hos Region Halland. Det är innehållet i en ny överenskommelse mellan Kungsbacka kommun, övriga halländska kommuner och Region Halland som träder i kraft vid årsskiftet.

En ny gemensam överenskommelse redogör för hur de halländska kommunerna och Region Halland ska samverka kring barn och elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller tal- och språksvårigheter. Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2024 med en övergångsperiod på tre månader.

I Kungsbacka kommer förvaltningarna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad att arbeta vidare med implementering och genomförande av överenskommelsen.

Överenskommelsen innebär i korthet att:

  • utredningen av elevers läs- och skrivsvårigheter i sin helhet görs av skolan. Kontakt med hälso-och sjukvården och en dyslexi-diagnos behövs inte för att eleven ska få stöd.
  • alla halländska barn med tal- och språksvårigheter får hjälp och stöd av Region Halland. Det gäller både barn i förskola och elever i skola.
  • elever som behöver intyg inför högskoleprov eller körkort ska kunna få ett sådant från skolan.
  • precis som tidigare och enligt skollagen, ska alla skolor, oavsett huvudman, ge elever det stöd de behöver för att klara utbildningen.

Pressmeddelande från Region Halland 2023-12-04 Länk till annan webbplats.