Artikeln publicerades 13 december 2023

Kungsbacka kommun partner i nationellt banbrytande AI-projekt

Kungsbacka kommun är partner när en gemensam digital assistent för offentlig sektor ska tas fram. Det offentliggjordes under tisdagen när AI Sweden och civilminister Erik Slottner höll gemensam presskonferens.

På en nationell pressträff i Stockholm meddelar AI Sweden och civilminister Erik Slottner under tisdagen att en generativ förtränad AI-lösning för offentlig sektor ska tas fram i ett nationellt projekt. Med på plats är digitaliseringschef Iwona Carlsson för att berätta vad det kan innebära för kommuner i Sverige och vad Kungsbacka har med saken att göra.

-Det här är ett åtagande som kommer kräva tid, men som kommer att hjälpa vårt Kungsbacka att tackla det vi står inför och i det arbetet också visa vägen för stora delar av offentlig sektor som inte har våra möjligheter. Vi som kommun är glada att vi har förutsättningar och möjlighet att vara med att driva utveckling inom området både för vår egen del och för kommunsverige, säger Iwona Carlsson.

Innovation och digitalisering är lösningen enligt Kungsbacka

Alla tider har sina utmaningar. I den tid vi är med om nu står hela det offentliga Sverige inför en av vår tids största utmaning; att hitta sätt att lyckas bedriva 125% välfärd med 75% av resurserna. Det här handlar inte om pengar. Det handlar om brist på människor i arbetsför ålder för att kunna utföra arbetsuppgifterna som krävs för att klara samhällskontraktet. I detta glapp mellan antal människor som finns och antal människor som behöver tas om hand, har Kungsbacka kommun stor tilltro till att innovation, digitalisering och AI är lösningen.

-Glappet mellan tillgänglig arbetskraft och omsorgsbehov är redan ett faktum, vi kan inte vänta. Vi måste ta till nya innovativa grepp för att klara utmaningen. Vi som kommun sitter också på enormt mycket kunskap för att ta fram den här typen av lösningar och därför ska vi engagera oss, säger Iwona Carlsson.

Frigöra tid för att räcka till fler

En digital assistent, baserad på AI-teknik, utvecklad för och av medarbetare i offentlig sektor, innebär en världsunik innovation med potential att skapa enorma värden och föra Sverige och Kungsbacka in i den digitala framtiden. Syftet är att frigöra tid från yrkesgrupper som till vardags arbetar med administrativa textbaserade uppgifter av olika slag, så att medarbetarna kan ägna sig åt kärnuppdraget och därmed räcka till fler.

- Genom att kapa betydande tid för många medarbetare, hoppas vi att detta ska bli en så kallad ”game changer”; något som kraftigt bidrar till vår möjlighet att klara av vårt välfärdsuppdrag även i framtiden, säger Iwona Carlsson.