Artikeln publicerades 21 december 2023

Ett steg närmare byggnationen av Kungsbacka arena

Illustration av tävlingsförslaget Krona för Kungsbackas arena.

Illustration av tävlingsförslaget Krona för Kungsbackas arena.

Kungsbacka kommun har tecknat ett samverkansavtal med byggentreprenören Skanska för den första fasen av Kungsbacka arena. Det innebär att vi är ett steg närmare byggnationen av arenan.

Kungsbacka arena är ett samverkansprojekt uppdelat i två faser. I den första fasen ska kommunen tillsammans med Skanska bland annat ta fram handlingar som ligger till grund för att arenan kan byggas inom avsatt budget och tidplan. När fas ett är avslutad ska ett beslut fattas av kommunstyrelsen om samarbetet ska fortsätta i fas två. I fas två ska arenan detaljprojekteras, mer detaljerade handlingar ska tas fram och sedan kan byggnationen starta.

– Det är glädjande att vi har tecknat ett avtal med Skanska. Nu kommer vi tillsammans med entreprenören arbeta vidare i riktning mot nästa fas. Vi vill skapa en arena som invånarna i Kungsbacka kan vara stolta över och som blir en mötesplats för alla, säger Peter Johansson, projektledare bygg på förvaltningen för Service.

Skanska ser fram emot att få arbeta med att skapa en ny plats för event, daglig aktivitet och spontana möten i Kungsbacka.

– Skanska är glada över att få arbeta för att skapa en ny plats i Kungsbacka för både stora event och daglig aktivitet. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Kungsbacka kommun och att tillsammans få fortsätta med det fina arbetet som de har påbörjat, säger Charlotta Cvach, distriktschef på Skanska.

En arena för alla

Kungsbacka arena blir en viktig mötesplats i vår växande stad. Här kommer det finnas möjligheter för både elitidrott, större evenemang och spontana möten. Arenan kommer att ha en publikkapacitet om minst 2 500 sittande åskådare och upp till 3 500 vid större evenemang. I anslutning till arenan blir det en utvändig fotbollsarena med en läktare för 1 000 personer. Planerad byggstart är i början av 2025 och arenan väntas står klar under 2027.

Arbetet framåt

Nu kommer kommunen tillsammans med Skanska arbeta med att bland annat ta fram handlingar för att driva projektet vidare i riktning mot fas två. När ett beslut är fattat av kommunstyrelsen om samarbetet mellan kommunen och Skanska ska fortsätta, så startar bland annat detaljprojektering och därefter kan byggnationen påbörjas.

Tidigare i år blev projekttävlingen för Kungsbacka arena klar. Arkitekterna Semrén & Månsson arkitekter AB tillsammans med Hille Melbye Arkitekter vann med sitt bidrag ”Krona”. Deras bidrag ligger till grund för arenans utformning. Kommunen kommer tillsammans med arkitekterna, övriga konsulter och byggentreprenören arbeta vidare med tävlingsförslaget och ta fram handlingar kopplat till förslaget.

Arbetet med detaljplanen är påbörjat och förväntas vara klart vid årsskiftet 2024-2025.