Artikeln publicerades 9 juli 2024

Beslut om ny organisation för hemtjänst natt

Skylt med texten hemtjänsten i Kungsbacka kommun

Förvaltningen för Vård & Omsorg har fattat beslut om en ny organisation för hemtjänst natt inom Kungsbacka kommun. Verksamheten behöver ett nytt arbetssätt för att möta invånarnas växande behov av vård och omsorg. Den nya organisationen innebär fler singelbemannade bilar och att antalet nattarbetande personal minskar. Förändringen planeras träda i kraft under september månad.

- Bakgrunden till beslutet är att vi har sett möjligheter att öka effektiviteten, utan att kompromissa den tid vi ägnar åt omsorgstagarna. Det handlar inte om en nedskärning, utan om att vi behöver se till hela organisationens framtida behov och fördela resurser och personal inom hela förvaltningen, säger Isa Urün, verksamhetschef på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Fler behöver vård och omsorg

Fler blir äldre och fler behöver vård och omsorg. Det är en stor utmaning för välfärden. Fram till år 2035 beräknas antalet omsorgstagare i Kungsbacka kommun öka från dagens 3 000 till närmare 4 000. Samtidigt beräknas inte tillgången till arbetskraft öka i samma takt. För att klara den ekvationen måste vi hitta nya sätt att arbeta, och fördela personalen över alla verksamheter på ett så klokt sätt som möjligt.

Fler singelbilar

Den nya organisationen innebär fler singelbemannade bilar och att antalet nattarbetande personal minskar. Berörda medarbetare erbjuds en annan placering inom hemtjänst eller på vård- och omsorgsboende. Dialog om medarbetarnas önskemål och matchning mot verksamheternas behov pågår.

Omsorgstagarnas insatser påverkas inte

Omsorgstagare med insatser under natten kommer inte att påverkas. Den som behöver hjälp av två personer samtidigt kommer fortfarande att få den hjälpen. Förändringen påverkar inte antalet insatser eller tiden som hemtjänsten är hemma hos en omsorgstagare.