Artikeln publicerades 16 oktober 2023

Nominera till hållbarhetspriset 2023

Vem ska få årets hållbarhetspris? Nu kan du nominera någon som gör det lilla extra för ett hållbart Kungsbacka.

Förra året fick Carina Svensson Kungsbackas hållbarhetspris för sitt arbete med att återbruka samt att skapa mötesplatser kring hållbarhet och att sprida sin kunskap vidare till andra. Carina driver Ateljé Ringblomman och genom sitt företaget håller hon workshops och pyssel med återbrukat material samt sprider kunskap om hur vi kan leva mer hållbart.

–Carina är ett fantastiskt exempel på någon som sprider ringar på vattnet med sitt engagemang och hur hon inspirerar andra att leva hållbart, säger Sven Erik Bergström, projektledare för Kungsbackas hållbarhetspris.

Nu kan du nominera

Årets nomineringsperiod är mellan den 16 oktober och 5 november. Du kan nominera inom alla tre hållbarhetsområden; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

–Vi vill dela ut ett pris som uppmuntrar positiva insatser för människors hälsa, miljö och samhällsekonomi. Och gärna insatser som innebär en kunskapsspridning vidare till fler, säger Sven-Erik Bergström.

När nomineringsperioden är slut ska kommunstyrelsens arbetsutskott utse en eller flera vinnare. Priset delas ut i Kommunfullmäktige i december och är totalt på 10 000 kronor. Delas priset ut till flera, delas prissumman mellan dem.

Du nominerar via sidan om Kungsbackas hållbarhetspris.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera en eller flera personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Du kan också nominera ett företag, förening eller organisation som är verksamma i kommunen.

En eller flera av kategorierna nedan ska vara uppfyllda för att bli nominerad till ett pris.

  • Förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Ökar kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Bevarar den biologiska mångfalden
  • Främjar människors hälsa
  • Främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Bidrar till att utveckla en miljövänlig produktion och teknik