Nomineringen är avslutad. Tack till alla er som nominerat era hjältar till årets hållbarhetspris! Med priset vill vi lyfta invånare, företagare eller föreningar som är engagerade inom hållbarhet. Nu går vi igenom nomineringarna och de som vinner 2022 års pris kommer bli kontaktade.

Nomineringsperioden pågick 17 oktober till 9 november. Priset delas ut i december månad på kommunfullmäktige.

Hållbarhetsprisetet delas ut till någon eller några som uppfyller någon av de tre hållbarhetskategorierna: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

De som nomineras ska vara någon som:

  • Förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi.
  • Ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor.
  • Ökar kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Bevarar den biologiska mångfalden.
  • Främjar människors hälsa.
  • Främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet.
  • Bidrar till att utveckla en miljövänlig produktion och teknik.

Vem är jury?

När nomineringsperioden är slut kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en eller flera vinnare. Priset är totalt på 10 000 kronor. Delas priset på flera delas även prissumman.

Tidigare ett miljöpris

Mellan 1992-2020 delade Kungsbacka kommun ut ett miljöpris till någon eller några som gjort en insats för miljön. Från och med 2021 är priset omgjort för att täcka in fler delar av hållbarhet, och döptes om till Hållbarhetspriset.

Vem vann 2021?

Den 5 april 2022 delades 2021 års hållbarhetspris ut till organisationen K2C för deras engagemang för återbruk och få ut människor i arbetslivet samt avdelningen Bojen på Maleviks förskola för deras fina insatser för miljön.

I cykelverkstaden på K2C sitter Ola och Thomas Hansson som nu arbetar gemensamt på en cykel. En del delar från den här cykeln kommer att användas till andra cyklar.

I cykelverkstaden på K2C sitter Ola och Thomas Hansson som nu arbetar gemensamt på en cykel. En del delar från den här cykeln kommer att användas till andra cyklar.