Kungsbacka tillsammansodling vann Hållbarhetspriset 2023

Kungsbacka tillsammansodling vann Hållbarhetspriset 2023.

Med hållbarhetspriset vill vi lyfta invånare, företagare eller föreningar som är engagerade inom hållbarhet. I december delade vi ut priset till årets vinnare.

Vinnare 2023

Kungsbacka tillsammansodling är vinnare av Hållbarhetspriset 2023. Den 14 december delades priset ut under kommunfullmäktiges sammanträde med juryns motivering:

"Med en grön och välkomnande mötesplats i staden visar Kungsbacka tillsammansodling hur social och ekologisk hållbarhet kan gå hand i hand. Föreningen arbetar för att främja biologisk mångfald, bygga kunskap om hållbar odling och skapa social samhörighet. Kungsbacka tillsammansodling är ett inspirerande exempel på hur man kan bidra till ett hållbart Kungsbacka."

Kungsbacka tillsammansodling är en ideell förening som startade 2021 med syftet att skapa en gemensam plats för stadsodling och sociala möten. Föreningen har 29 medlemmar med olika bakgrund och ålder, som tillsammans odlar grönsaker, frukter, blommor och örter på en plats i centrala Kungsbacka.

Kungsbacka tillsammansodling vinner Hållbarhetspriset 2023

Glada medlemmar i Kungsbacka tillsammansodling vid sin odlingsplats i centrala Kungsbacka.

Om priset

Hållbarhetspriset delas ut till någon eller några som uppfyller någon av de tre hållbarhetskategorierna: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Det kan exempelvis vara någon som:

  • Förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi.
  • Ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor.
  • Ökar kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Bevarar den biologiska mångfalden.
  • Främjar människors hälsa.
  • Främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet.
  • Bidrar till att utveckla en miljövänlig produktion och teknik.

Tidigare vinnare

Hållbarhetspriset

2023: Kungsbacka tillsammansodling

2022: Carina Svensson

2021: K2C och Bojen Maleviks förskola

Miljöpriset (1994-2020)

2020: Lars Bruno Johansson

2019: Vrakat.se och Ocean Crusaders

2018: Lygnerns vattenråd

2017: Jan Kuylenstierna

2016: Tuvans ekolivs

2015: Kungsbackatraktens biodlarförening

2014: Göteborgs ornitologiska förening

2013: Kungsbacka trädgårdsvänner

2012: Hedenborgs ekologiska produkter

2011: Annette Seldén

2010: Lars Tirén (VD Eksta)

2009: Effecta AB

2008: Noas ark, Onsala församling

2007: Jan Kuylenstierna, (muntlig uppgift endast funnit nomineringar)

2006: Ingemar Olsson (och Jan Ahlbom)

2005: Tuvan

2004: Beirsdorf AB

2003: Ivar Franzen (aktiv i Eksta)

2002: AB Kungsbacka bostäder

2001: KE bussar

1999: Eleonor Eliasson, Älvsåkers förskola

1998: Evy Johansson, Gårdskulla

1997: Katarina Johansson, Frillesåsskolan

1996: Beslut tas om att ej utse någon pristagare detta år.

1995: Håkan Johansson, Idala

1994: Friluftsfrämjandet

Vem är jury?

Juryn består av kommunstyrelsens arbetsutskott som utser en eller flera vinnare. Priset är totalt på 10 000 kronor. Delas priset på flera delas även prissumman.

Tidigare ett miljöpris

Mellan 1992-2020 delade Kungsbacka kommun ut ett miljöpris till någon eller några som gjort en insats för miljön. Från och med 2021 är priset omgjort för att täcka in fler delar av hållbarhet, och utvecklades till Hållbarhetspriset.

Vem vill du nominera?

När nomineringsperioden är öppen kan du vara med och nominera någon som du tycker gör något bra för hållbarheten i Kungsbacka. Vi informerar här på webben och på andra ställen när det är dags att nominera.