Med hållbarhetspriset vill vi lyfta invånare, företagare eller föreningar som är engagerade inom hållbarhet. Årets vinnare är Carina Svensson, grattis Carina!

Motiveringen som lästes upp under kommunfullmäktige den 6 december 2022, då priset delades ut:

"Årets pristagare är en fena på att återbruka. Hennes arbete gör att hon
minskar användandet av naturens resurser. Hon skapar även mötesplatser på temat hållbarhet och delar med sig av sina kunskaper, både till barn och vuxna. På så sätt sprider hon ringar på vattnet och inspirerar många andra att också leva hållbart."

Vinnaren är Carina Svensson, Kreativa Carin

Om hållbarhetspriset

Nomineringsperioden pågick 17 oktober till 9 november.

Hållbarhetspriset delas ut till någon eller några som uppfyller någon av de tre hållbarhetskategorierna: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

De som nomineras ska vara någon som:

  • Förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi.
  • Ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor.
  • Ökar kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Bevarar den biologiska mångfalden.
  • Främjar människors hälsa.
  • Främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet.
  • Bidrar till att utveckla en miljövänlig produktion och teknik.

Vem är jury?

När nomineringsperioden är slut kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en eller flera vinnare. Priset är totalt på 10 000 kronor. Delas priset på flera delas även prissumman.

Tidigare ett miljöpris

Mellan 1992-2020 delade Kungsbacka kommun ut ett miljöpris till någon eller några som gjort en insats för miljön. Från och med 2021 är priset omgjort för att täcka in fler delar av hållbarhet, och döptes om till Hållbarhetspriset.

Vem vann 2021?

Den 5 april 2022 delades 2021 års hållbarhetspris ut till organisationen K2C för deras engagemang för återbruk och få ut människor i arbetslivet samt avdelningen Bojen på Maleviks förskola för deras fina insatser för miljön.

I cykelverkstaden på K2C sitter Ola och Thomas Hansson som nu arbetar gemensamt på en cykel. En del delar från den här cykeln kommer att användas till andra cyklar.

I cykelverkstaden på K2C sitter Ola och Thomas Hansson som nu arbetar gemensamt på en cykel. En del delar från den här cykeln kommer att användas till andra cyklar.