Stipendier och stiftelser

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur de ska användas. Ett stipendium betalas ut av kommunala medel.