Kungsbacka kommuns kulturpris

Vem av alla Kungsbackas kulturutövare tycker du förtjänar att få lite extra ljus riktat mot sig? Kungsbacka kommuns kulturpris tilldelas en person eller grupp som gjort viktiga insatser för kulturintresset och för det lokala kulturutbudet.

Vinnare 2022: Norra Hallands Konstförening

Med en verksamhet som inte bara riktar sig till de redan intresserade, vill årets vinnare skapa nyfikenhet och visa på olika infallsvinklar. Utan blygsel och prestige, och med gasen i botten, hittar de väntade och oväntade samarbeten i sin ambition att öka konstintresset i Kungsbacka. En museichef, en arkitekturjournalist och en före detta statsminister är ju faktiskt bara ett telefonsamtal bort. Med en total oräddhet arbetar de outtröttligt utifrån sin vision att konst och kultur är till för alla, en demokratisk fråga. De ser egentligen bara möjligheter och tvekar inte att arbeta både för sin och för Kungsbackas vision, där vi alla är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.

Vem kan du nominera till kulturpriset?

  • Den eller de som har gjort en viktig insats och ses som en förebild för kulturen i Kungsbacka.
  • Är född, bosatt eller verksam i Kungsbacka kommun eller som har särskild anknytning till Kungsbacka.

Hur stor är prissumman?

Prissumman är på 10 000 kronor och delas ut av Nämnden för Kultur & Fritid.

Nominera en person

Du som privatperson kan nominera pristagare till kulturpriset och nu är nomineringen öppen! Skicka in din nominering via e-tjänsten här på sidan. Sista dagen att nominera är den 15 januari 2023.