Kungsbacka kommuns Lära för livet-pris delas ut för att uppmärksamma betydelsefulla insatser inom utbildning för barn och elever.

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad utser varsin pristagare som får 10 000 kronor. Med priset vill vi uppmärksamma och belöna den eller de som gör betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Syftet är att stimulera medarbetare till att fortsätta utveckla arbetssätt för att göra utbildningen för barn och elever i Kungsbacka ännu bättre.

Priset kan delas ut till arbetslag, grupper eller enskild person som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Den eller de som får priset kan använda prissumman till något inom det område som man arbetar i. Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Alla kan lämna förslag

Föräldrar, elever, övriga kommuninvånare och personal kan lämna förslag till mottagare av priset.

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium- & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de förslag som kommer in inom deras respektive ansvarsområden.

Förslaget till pristagare ska innehålla

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset vill vi att du:

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämndernas Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de förslag som kommer in. Priset delas ut i kommunfullmäktige på hösten.

När det är dags att lämna förslag informerar vi här på hemsidan.

Pristagarna 2022

Lära för livet-priset 2022 delades ut till Hundpedagogteamet i Onsala och ett arbetslag på bygg- och anläggningsprogrammet på Aranäsgymnasiet.

Hundpedagogteamet i Onsala består av Marion Landberg med hunden Saga och Marie Lundberg med hundarna Kajsa och Märta. De prisades eftersom deras arbete

bidrar till ökad måluppfyllelse och välmående för elever med olika svårigheter. Elevens lärande i samarbete med hunden innebär motivation och ökad närvaro i en lärmiljö som är anpassad utifrån den enskilda individens behov. Pedagoghunden skapar trygghet och inspirerar till fokuserat arbete, den ger eleven viktig bekräftelse och dömer aldrig eleven utifrån hens svårigheter.

Hundpedagogteamet i Onsala arbetar med elever som går på Fjordskolan, Iseråsskolan och Presseskolan.

Arbetslaget på Aranäsgymnasiets Bygg- och anläggningprogram uppmärksammas bland annat för sitt arbetssätt när det gäller elevernas trygghet,
studiero och trivsel. Det finns elever på programmet som behöver särskilda anpassningar och lärarna har både kunskap och utbildning för att möta elevers olika behov.