Kungsbacka kommuns Lära för livet-pris delas ut för att uppmärksamma betydelsefulla insatser inom utbildning för barn och elever. Nu kan du lämna förslag till mottagare av 2023-års Lära för livet-pris.

Nomineringen är stängd för i år.

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad utser varsin pristagare som får 10 000 kronor. Med priset vill vi uppmärksamma och belöna den eller de som gör betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Syftet är att stimulera medarbetare till att fortsätta utveckla arbetssätt för att göra utbildningen för barn och elever i Kungsbacka ännu bättre.

Priset kan delas ut till arbetslag, grupper eller enskild person som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Den eller de som får priset kan använda prissumman till något inom det område som man arbetar i. Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Alla kan lämna förslag

Föräldrar, elever, övriga kommuninvånare och personal kan lämna förslag till mottagare av priset.

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium- & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de förslag som kommer in inom deras respektive ansvarsområden.

Förslaget till pristagare ska innehålla

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset vill vi att du:

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämndernas Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de förslag som kommer in. Priset delas ut i kommunfullmäktige under hösten.

Pristagare 2023

2023-års Lära för livet-pris gavs till Goran Velkovski som är lärare fritidshem på Furulidsskolan samt arbetslaget för anpassad gymnasieskola individuella programmet Aranäsgymnasiet.

Engagemang och drivet att utveckla

Gemensamma nämnare för mottagarna av årets pris är engagemanget och drivet att utveckla och skapa bästa möjliga lärande under hela skoldagen.

Goran får priset för sitt

engagemang och drivkraft vid skolans utomhusverksamhet, rastaktiviteter samt trygghet för skolans elever.

Med stort fokus på rörelse och gemenskap involverar Goran eleverna i planering och genomförande av rastaktiviteter, eleverna får möjlighet att växa och utvecklas genom att ta ansvar och leda sina kamrater, med gott stöd av Goran. Goran bidrar med ett stort mått av trygghetsskapande på Furulidsskolan med sitt arbetssätt som han utvecklat och fortsätter att utveckla.

När det gäller arbetslaget för anpassad gymnasieskola individuella programmet Aranäsgymnasiet lyder motiveringen:

Lärarna har under de senaste två åren arbetat hårt och målmedvetet med att höja kvaliteten i undervisningen för alla elever på individuella programmet. De har skapat en tillgänglig lärmiljö där alla elever får möjlighet att kunna ta ansvar, ha inflytande och kommunicera utifrån individens nivå och behov.

Lärarna har i samarbete med all personal på programmet arbetat fram strategier, planeringar och lektionsupplägg som involverar och gör eleverna delaktiga i att ta ansvar och ha inflytande. Lärarna arbetar med en tydlig röd tråd där varje elev ska utvecklas till att nå så långt som möjligt i att vara förberedd inför livet efter gymnasiet. Det har ibland mynnat ut i en årskurs 4-kurs där två lärare jobbar med just lärande för livet efter gymnasiet och där eleverna bland mycket annat som görs har startat UF-företag.