Kungsbacka kommuns Lära för livet-pris delas ut för att uppmärksamma betydelsefulla insatser inom utbildning för barn och elever.

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad utser varsin pristagare som får 10 000 kronor. Med priset vill vi uppmärksamma och belöna den eller de som gör betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Syftet är att stimulera medarbetare till att fortsätta utveckla arbetssätt för att göra utbildningen för barn och elever i Kungsbacka ännu bättre.

Priset kan delas ut till arbetslag, grupper eller enskild person som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Den eller de som får priset kan använda prissumman till något inom det område som man arbetar i. Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Alla kan lämna förslag

Föräldrar, elever, övriga kommuninvånare och personal kan lämna förslag till mottagare av priset.

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium- & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de förslag som kommer in inom deras respektive ansvarsområden.

Förslaget till pristagare ska innehålla

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset vill vi att du:

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämndernas Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de förslag som kommer in. Priset delas ut i kommunfullmäktige på hösten.

När det är dags att lämna förslag informerar vi här på hemsidan.

Pristagarna 2021

Lära för livet-priset 2021 delades ut till Irina Ramkhen, förstelärare i matematik på Åsaskolan och arbetslaget för Introduktionsprogrammen på Aranäsgymnasiet. De fick pris med bland annat följande motiveringar:

Irina Ramkhen, förstelärare i matematik på Åsaskolan.

Skicklig lärare för såväl elever som har svårt att förstå matematik som för de som behöver utmaningar för att utveckla sin matematikförmåga så långt det går. Ständigt uppdaterad om forskning och nyfiken på nya inlärningsmetoder.

Arbetslaget för Introduktionsprogrammen på Aranäsgymnasiet.

Har varje dag erbjudit förstklassig undervisning på plats och digitalt för introduktionsprogrammens elever. En målgrupp som i vanliga fall har utmaningar och som drabbats extra hårt av pandemins restriktioner. Arbetslaget har under denna period tagit vara på tillfället att ytterligare utveckla pedagogiken för eleverna.