Årets förening är ett pris som lyfter fram föreningar i Kungsbacka som på ett öppet och medskapande sätt har arbetat för en stark gemenskap.

Lemonade IF

Med en lust för prestigelöst idrottsutövande och med ett inkluderande förhållningssätt, har denna förening varit ett föredöme i sin ambition att alla ska ges möjlighet att träna och idrotta. Samtliga medlemmar har bjudits in till att driva och utveckla föreningen, vilket skapat stort engagemang och mervärde för lokalsamhället. Genom att se sin verksamhet som en del av nåt större – som ett socialt sammanhang där medlemmarna till och med kunnat få hjälp med läxläsning och myndighetskontakter har föreningen också varit en väg in i det svenska samhället för många av våra nya invånare.

Vilken förening kan vinna priset?

Det här krävs för att vinna priset:

  • Föreningen har skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett framgångsrikt sätt. Det kan till exempel vara inom inkludering, integration, jämställdhetsarbete och värdegrundsarbete.
  • Föreningen ska vara verksam inom området Kultur & Fritid.
  • Föreningen ska ha sin hemvist i kommunen.

Vad är prissumman?

Prissumman är på 15 000 kronor och delas ut av Nämnden för Kultur & Fritid. Prissumman är till för vidareutveckling inom föreningens område.

Nominera en förening

Nu är nomineringen öppen! Skicka in din nominering via e-tjänsten här på sidan. Sista dagen att nominera är den 15 januari 2023.