Årets förening är ett pris för föreningar i Kungsbacka som på ett öppet och medskapande sätt har arbetat för en stark gemenskap.

Vilken förening kan vinna priset?

Det här krävs för att vinna priset:

  • Föreningen har skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett framgångsrikt sätt. Det kan till exempel vara inom inkludering, integration, jämställdhetsarbete och värdegrundsarbete.
  • Föreningen ska vara verksam inom området Kultur & Fritid.
  • Föreningen ska ha sin hemvist i kommunen.

Vad är prissumman?

Prissumman är på 15 000 kronor och delas ut av Nämnden för Kultur & Fritid. Prissumman är till för vidareutveckling inom föreningens område.

Nominera en förening

Vi öppnar upp för nomineringar hösten 2022.