Årets förening är ett pris som lyfter fram föreningar i Kungsbacka som på ett öppet och medskapande sätt har arbetat för en stark gemenskap.

Nomineringstiden öppnar igen i september. Då öppnar även e-tjänsten där du kan nominera.

Vinnare 2024: Allas Barnbarn

En för Sverige unik förening som främjar både gemenskap över generationer och en läskunnig framtid för våra unga invånare. Föreningen öppnar dörren för Kungsbackas barn att upptäcka böckernas magiska och förtrollande värld. Tala är silver, läsa högt är guld.

Vilken förening kan vinna priset?

Det här krävs för att vinna priset:

  • Föreningen har skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett framgångsrikt sätt. Det kan till exempel vara inom inkludering, integration, jämställdhetsarbete och värdegrundsarbete.
  • Föreningen ska vara verksam inom området Kultur & Fritid.
  • Föreningen ska ha sin hemvist i kommunen.

Vad är prissumman?

Prissumman är på 15 000 kronor och delas ut av Nämnden för Kultur & Fritid. Prissumman är till för vidareutveckling inom föreningens område.