Leva livet-priset är ett pris som delas ut till ett arbetslag inom Vård & Omsorg.

Priset delas ut till ett arbetslag som genom sitt engagemang och nytänkande förbättrar arbetet på sin arbetsplats. Arbetet ska till exempel ha förbättrat samarbetet runt omsorgstagaren och bidragit till att stärka professionaliteten i yrkesutövandet. Personal som på olika sätta ökat tryggheten, välbefinnandet och livskvalitén för äldre i kommunen.

Arbetslag

Prissumman är på 10 000 kronor och ska fungera som en uppmuntran och stimulering för medarbetare inom Vård & Omsorg. Priset kan delas ut till medarbetare inom kommunens egna verksamheter men även till privatanställda i kommunalt finansierade verksamheter.

Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom något område som har anknytning till nämndens verksamhetsområde. Dom som tilldelats priset bestämmer på vilket sätt pengarna ska användas. Samma arbetslag kan inte få priset två år i rad.

Alla kan nominera

Alla kan nominera en arbetsgrupp till Leva livet-priset. När du lämnar in ditt förslag måste du ha med:

  • vilka som nomineras
  • motivering till för varför arbetsgruppen ska få priset
  • vem eller vilka som gett förslaget.

Utvärdering av förslag

Det är nämnden för Vård & Omsorgs presidium som gör en utvärdering av förslagen. Presidiet lämnar sedan ett förslag till nämnden för Vård & Omsorg som i sin tur beslutar en vinnare av priset. Priset delas ut av nämndens ordförande vid ett av fullmäktiges sammanträden.

Skicka in din nominering senast den 1 november.