Närbild på en hand som håller upp en enkel ritning av ett hus, med blå himmel och en gräsmatta i bakgrunden

Nu startar årets nominering till Kungsbacka Arkitekturpris 2022 där du kan vara med och föreslå kandidater. Detta gör du senaste den 26 april. Senare i sommar kan du även vara med att rösta fram vinnarna.

Vem vill du nominera till arkitekturpriset?

Hjälp oss uppmärksamma god arkitektur som ger Kungsbacka en vackrare och trivsammare miljö. Du kan nominera både i kategorin bostadshus och stadsmiljö.

Så gör du för att nominera

 1. Skicka in ditt förslag med en bild och kort motivering till info@kungsbacka.se senast den 26 april.
 2. Tänk på att de objekt du nominerar måste vara färdigställda inom de senaste fem åren.
 3. Senast den 26 april behöver vi din nominering på kandidater.

Vad händer sen?

En jury väljer ut be bidrag som i slutänden går att rösta fram som vinnare. Det är Kungsbackas invånare som avgör vilka två objekt som vinner.

Förra årets vinnare blev Åsa Rundväg 16, kategorin bostadshus, och idrottsparken i centrum, kategorin stadsmiljö. Kungsbacka Arkitekturpris har delats ut av Byggnadsnämnden sedan 1993.

Två kategorier

Kungsbacka arkitekturpris är indelat i de två kategorierna bostadshus och stadsmiljö.

Bostadshuspris

Priset delas ut till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller flerbostadshus som är nybyggt eller ombyggt.

Byggnaden ska bedömas utifrån:

 • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden
 • vilka boendekvaliteter den ger
 • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval
 • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Stadsmiljöpris

Priset delas ut till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö som är nybyggd eller ombyggd. Det kan vara en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum som bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka.

Byggnaden eller utemiljön ska bedömas utifrån:

 • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden
 • vilka boendekvaliteter den ger
 • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval
 • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Byggnaden eller utemiljön ska inte vara äldre än fem år. Eventuella bygglov och detaljplaner som rör byggnaden eller utemiljön ska ha vunnit laga kraft.