Närbild på en hand som håller upp en enkel ritning av ett hus, med blå himmel och en gräsmatta i bakgrunden

Fredagen den 16 september presenterades vinnarna av Kungsbacka arkitekturpris. I kategorin stadsmiljö vann Utsikten och i kategorin bostadshus vann Borgmästareplatsen. Totalt kom det in 1 039 röster.

De vann arkitekturpriset 2022

Utsikten och Borgmästareplatsen står som vinnare i årets arkitekturpris. Priset delades ut den 16 september under en prisutdelning i Tjöloholms kyrka. Samtliga finalister som var nominerade var inbjudna och byggnadsnämndens ordförande delade ut priset.

Visste du att Kungsbacka Arkitekturpris har delats ut sedan 1993? Det är Kungsbackas Byggnadsnämnd som delar ut priset.

Kategorin stadsmiljö - utsikten

Stor träpergola, utsiktsplats vid Björkris

Motiveringen för Utsiktsplatsen

Med unik formgivning och en fantastisk utsikt är detta en lugn oas och ett tillskott till Kungsbacka stad som på ett stilfullt sätt tar en ut i naturen. Storlek, form och material finner sig väl på platsen och samspråkar med omkringliggande skog och berg. Konstruktionen utgör en enkel men tydlig och vacker markör i landskapet, som väcker nyfikenhet och visar att man är välkommen upp. På vägen till utsiktsplatsen upplevs en härlig vandring genom skogen och tillsammans med tillhörande utegym och grillplats blir det ett trevligt utflyktsmål som bidrar till aktivitet i Kungsbacka.

Fastighetsägare: Trollängen Bostad AB och Franshill
Arkitekt: 02Landskap Arkitektkontor och Ettark Arkitektur
År 2021

Finalisterna i kategorin stadsmiljö

 • Utsikten – 571 röster (vinnare)
 • Hemköps Särö – 312 röster
 • Kungsbacka sporthall – 156 röster

Kategorin bostadshus – Flerbostadshus Borgmästareplatsen

Flerbostadshus Borgmästareplatsen, stor villa i äldre stil

Motiveringen för Borgmästareplatsen

Norra förstadens 1920-tals klassicism har efterliknats i detta flerbostadshus på ett lågmält och välfungerande sätt. In mellan den kulturskyddade bebyggelsen har byggnaden hittat sin plats. Det är en väl avvägd storlek på byggnaden på platsen och i sitt sammanhang. Materialval och färgsättning är väl balanserat med områdets karaktär och byggnadens utformning. Det är ett fint exempel på byggnadskomplettering i ett äldre område i staden där detaljer och arkitekturhistoria fått ta plats i processen.

Fastighetsägare: Fred fastigheter
Arkitekt: PE arkitektur
År 2022

Nominerade i kategorin bostadshus

 • Flerbostadshus Borgmästareplatsen – 568 (vinnare)
 • Villa Övrekullsviksvägen 13 – 311 röster
 • Flerbostadshus Gnejsvägen 10 – 160 röster

Om prisets två kategorier

Kungsbacka arkitekturpris är indelat i de två kategorierna bostadshus och stadsmiljö.

Bostadshuspris

Priset delas ut till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller flerbostadshus som är nybyggt eller ombyggt.

Byggnaden ska bedömas utifrån:

 • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden
 • vilka boendekvaliteter den ger
 • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval
 • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Stadsmiljöpris

Priset delas ut till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö som är nybyggd eller ombyggd. Det kan vara en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum som bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka.

Byggnaden eller utemiljön ska bedömas utifrån:

 • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden
 • vilka boendekvaliteter den ger
 • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval
 • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Byggnaden eller utemiljön ska inte vara äldre än fem år. Eventuella bygglov och detaljplaner som rör byggnaden eller utemiljön ska ha vunnit laga kraft.

Vinnare 2021

Enbostadshus: Åsa Rundväg 16
Arkitekt: Robin Jacobson
Fastighetsägare: Robin Jacobson

Stadsmiljö: Kungsbacka idrottspark
Arkitekt: Pontarius
Fastighetsägare: Kungsbacka kommun