Artikeln publicerades 24 april 2024

Företag är mer nöjda med bygglov  

Hanteringen av bygglovsärenden är en viktig fråga för företagare i Kungsbacka. Undersökningen Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar att våra företagare är nu mer nöjda med bygglov i Kungsbacka än tidigare.

Onsdag 24 april släppte Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, sin undersökning Öppna jämförelser Företagsklimat. Det är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt som handlar om hur företagare upplever kommunens myndighetsutövning.

Historiskt högt resultat för bygglov

Siffrorna visar att Kungsbacka kommun får den högsta noteringen någonsin för bygglov. Långsiktiga insatser för att förkorta handläggningstider för bygglov, anmälan och förhandsbesked börjar nu ge resultat. Förhandsbesked för företag har haft en handläggningstid på bara några veckor. Även handläggningstiderna för bygglov har varit korta och legat på mellan tre och fyra veckor.

Insatser för att företagen ska uppleva ett ännu bättre bemötande, en ökad förståelse för näringslivets förutsättningar och för en bättre service har också genomförts. Det har skett i nära samarbete med företag som velat bidra till förbättringsarbetet. Exempel på insatser är att med innovativa metoder utforska förbättringsbehov och möjliga lösningar och att handläggare ”praoat” hos företag.

Framöver fortsätter arbetet med att förbättra servicen ytterligare. Bland annat med hjälp av digitalisering och ny teknik som ska underlätta för företag som har kontakter och ärenden hos kommunen.

Det känns fantastiskt att företagen nu märker av en högre service och effektivitet i sina kontakter med bygglov, dessutom gör livsmedel ett mycket fint resultat. Vi kommer fortsätta vårt utvecklingsarbete med särskilt fokus på miljö och serveringstillstånd, där vi haft ett tapp under året. Vi vet att arbetet vi påbörjat kommer att ge långsiktigt bättre förutsättningar för näringslivet i Kungsbacka, säger Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen.

På rätt väg 

Sedan i fjol har Kungsbacka tappat lite i sitt nöjd-kund-index, NKI, från 70 till 67. I topp ligger Brandskydd med ett NKI på 83 och Livsmedel med ett NKI 78. Övriga områden, utom bygglov, backar i årets undersökning.

Västsveriges bästa företagsklimat är en fråga rör hela kommunen. För att avgöra hur näringslivet upplever företagsklimatet har vi täta dialoger med företagare och följer flera olika undersökningar och indikatorer.

Bygglov är en viktig fråga för ett expansivt näringsliv. Därför är det mycket glädjande att få bekräftat att de långsiktiga insatserna börjat ge positiva resultat, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.