Artikeln publicerades 30 april 2024

Utredning av arbetsbelastning inom hemtjänsten är avslutad

I januari mottog Kungsbacka kommun ett föreläggande från Arbetsmiljöverket angående arbetsbelastningen i fyra av våra hemtjänstgrupper. Den utredningen är nu klar.

Kungsbacka kommun mottog i slutet av januari ett föreläggande från Arbetsmiljöverket angående arbetsbelastningen i fyra av våra hemtjänstgrupper. Den utredningen är nu klar. Statistik från våra system visar att den faktiska tiden för att genomföra arbetsuppgifter ska vara tillräcklig. Dock visar en enkätundersökning att vissa av våra medarbetare upplever tidsbrist.

I januari mottog Kungsbacka kommun ett föreläggande från Arbetsmiljöverket angående arbetsbelastningen i fyra av våra hemtjänstgrupper. Det handlade till exempel om att undersöka att den planerade tiden överensstämde med den faktiska tidsåtgången för bland annat förflyttning, kringuppgifter, dokumentation och larm. Vi har även utfört riskbedömningar och föreslagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för hemtjänstgrupperna i Vallda, Onsala, Öster och Fjärås.

Samverkan för förbättring

En arbetsgrupp bestående av skyddsombud, chefer från de berörda hemtjänstgrupperna samt representanter från HR har arbetat tillsammans med föreläggandet. Vi har bland annat genomfört enkätundersökningar bland medarbetarna och analyserat statistik från våra system för planerad och utförd tid.

Resultaten har sammanställts i en handlingsplan med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Handlingsplanen har skickats till Arbetsmiljöverket och vi väntar nu på deras återkoppling. Samtidigt kommer vi att gå igenom handlingsplanen och undersökningsresultaten med samtliga hemtjänstgrupper.

Införandet av ett nytt arbetssätt

Parallellt pågår ett omfattande förändringsarbete inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun, där vi går från ett minutstyrt till ett tillits- och behovsbaserat arbetssätt - Kungsbackamodellen. Detta förväntas förbättra arbetsmiljön genom att öka medarbetarnas möjlighet att påverka och utforma sitt arbete. Kungsbackamodellen kommer att införas i samtliga enheter under 2024.

Vi har flera stora förändringsarbeten i gång för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi är mitt uppe i det nu och jag tror och hoppas att övergången till Kungsbackamodellen kommer att påverka våra medarbetares upplevelse av att tiden inte räcker till. Arbetsmiljön är en oerhört viktig fråga för oss, säger Anna-Lena Johnson, HR & Kommunikationschef, på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Kungsbacka kommun fortsätter att sträva efter en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla våra medarbetare inom hemtjänsten. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Arbetsmiljöverket för att säkerställa att våra åtgärder är tillräckliga och ger den effekt som önskas.