Artikeln publicerades 15 maj 2024

Ny rapport om sexuell utsatthet på nätet bland barn och unga

Kungsbacka kommun arbetar för att öka kunskapen om sexuell utsatthet på nätet bland barn och unga. Nu har rapporten, som bygger på svaren från enkätundersökningen ”Men seriöst”, publicerats och i den framgår bland annat att en av tre fått erbjudande om ersättning i utbyte mot sexuella bilder eller filmer.

Den sexuella exploateringen av barn och unga ökar i takt med den digitala utvecklingen. Sedan 2022 har Kungsbacka kommun arbetat med kunskapshöjande insatser inom området riktat mot vårdnadshavare samt barn och under våren 2023 inleddes ett större arbete vid namn #tryggdigitaluppväxt med en vision om att nå alla som på olika sätt möter barn och unga.

För att få en bredare och tydligare blid av problematiken genomfördes enkätundersökningen ”Men seriöst” i höstas.
Med hjälp av snapchat-annonser, bussreklam, skolbesök samt affischer på flera olika platser i kommunen samlades totalt 1 117 svar in från ungdomar mellan 15-20 år.

Svaren sammanställdes i en rapport som nu har publicerats. Där framgår bland annat att:

  • En av tre har fått erbjudande om ersättning i utbyte mot sexuella bilder eller filmer. Ungdomarna fick även svara på en fråga om vilken form av ersättning de har blivit erbjudna. Pengar är den som är vanligast efterföljt av ”annan ersättning”, alkohol och presenter
  • En stor andel svarar att detta har skett på sociala medier och i de flesta fall känner inte ungdomarna de som erbjudit eller gett ersättning mot bilder eller filmer.
  • Killar uppger i högre grad än tjejer att de inte vill berätta vem som utsatt dem samt att de blivit utsatta av en bekant eller en kompis.
  • Tjejer uppger i klart högre grad än killar att de inte känner till vem som erbjudit eller gett ersättning.
  • De som själva varit utsatta också är de som erbjudit andra pengar för sexuella bilder, filmer eller handlingar.
  • Vad som också blev synligt i enkätsvaren är att fler tjejer svarar att det hänt flera gånger än andelen som svarar att det hänt en gång.

Genom arbetet med #tryggdigitaluppväxt hoppas nu Kungsbacka kommun att öka förståelsen för hur ungas liv på digitala medier ser ut i dag och att vuxna i större utsträckning ska öppna upp för samtal med barnen om sexuell exploatering.