Artikeln publicerades 3 juni 2024

Förändring hos Lantmäteriet påverkar vissa fastighets- och byggärenden

Just nu kan en del fastighets- och byggärenden ta längre tid än vanligt. Det beror på en förändring hos Lantmäteriet som medfört stopp eller begränsningar i myndighetens digitala tjänster.

Lantmäteriet har av säkerhetsskäl ändrat sina rutiner kring åtkomsten av handlingar och information. Förändringen innebär att information från myndigheten som tidigare funnits tillgänglig för kommunens handläggare i olika digitala system nu stoppats eller begränsats och att den nu måste begäras ut manuellt från Lantmäteriet.

Förändringen påverkar kommunens tillgång på fastighetsinformation kopplat till vissa fastighets- och byggärenden. Frågor om fastighetsägare, arealer, historiskt ägande och taxeringsuppgifter påverkas i nuläget inte av Lantmäteriets åtgärder.

Det innebär till exempel att vi i många fall inte kan producera nybyggnadskartor och kartunderlag, eller att de blir kraftigt försenade. I dagsläget finns ingen prognos för när läget ändras.

Bakgrunden till begränsningarna är att Lantmäteriet har uppmärksammat brister i sekretessen kring myndighetens hantering av utlämnande av allmänna handlingar. För att åtgärda problemet har Lantmäteriet begränsat eller stoppat vissa tjänster helt.