Artikeln publicerades 13 juni 2024

Upphandling digitala inköp av måltider

Kungsbacka kommun planerar att upphandla en ny leverantör för leverans av färdigrätter och matvaror till omsorgstagare. Planen är att upphandla hela kedjan av digitala inköp likt Varbergs och Falkenbergs kommun.

Det nuvarande avtalet för digitala inköp av måltider löper ut i mars 2025 och Kungsbacka kommun behöver därför upphandla en ny leverantör innan dess. Inför upphandlingen har vi sett över hela processen kring digitala inköp från leverantör, leverans och stöd med att plocka in varor i hemmet. Att upphandla hela kedjan möjliggör för omsorgstagaren att få sin leverans direkt från leverantören utan att maten först hämtas av hemtjänstpersonal. Vid omvärldsbevakning kan vi se att andra närliggande kommuner bl.a. Varberg och Falkenberg har upphandlat hela kedjan. Nämnden för Vård & Omsorg har nu beslutat att Kungsbacka ska följa samma linje.

Tidigare har leveransavgiften debiterats på omsorgstagares hemtjänsttaxa. Men i enlighet med SKR:s rekommendationer utifrån konkurrenslagen, kommer leveransavgiften framåt att debiteras på matfakturan, detta för att kommunen inte får subventionera matleveranser.