Artikeln publicerades 20 juni 2024

Rätt till insyn – med stöd av Vinnova

En hand som räcker över papper till en annan hand

Kungsbacka kommun, Lidingö stad, Skaraborgs kommunalförbund, Linköpings universitet och advokatfirman Kahn Pederson har med stöd av Vinnova startat projektet ”Rätt till insyn”.

”Rätt till insyn” handlar om att förenkla och automatisera processen för begäran om allmän handling. En viktig del är ett handläggarstöd för avidentifiering (maskning) av sekretessbelagda uppgifter med hjälp av generativ AI. Den tänkta AI-lösningen ska frigöra tid från handläggare inom offentlig sektor genom att minska deras administration. Det kan i sin tur göra att dokument kan lämnas ut snabbare och servicen förbättras.

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram en prototyp av en AI-lösning genom att:

  1. Undersöka och dokumentera vad som krävs rättsligt för att en AI-modell ska kunna användas vid avidentifiering och utlämning av allmänna handlingar.
  2. Ta fram och utveckla den tänkta AI-modellen.

Med hjälp av delfinansieringen av Vinnova kan Kungsbacka tillsammans med övriga projektparter nu utveckla den tekniska lösningen samtidigt som den regulatoriska biten, det vill säga vad man juridiskt sett har möjlighet att göra, säkras.

Lidingö stad har under våren medverkat i Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) regulatoriska sandlåda. Regulatorisk sandlåda är ett arbetssätt med en dialogbaserad vägledning där staden som innovationsaktör har kunnat testa idéer i dialog med IMY.

Ett steg framåt för Kungsbackas digitala processer

För Kungsbacka kommun innebär projektet att vi kan ta ännu ett steg i att digitalisera våra processer och på så sätt frigöra tid för att vara fortsatt relevanta och utveckla mer värdeskapande tjänster för våra invånare och företag.

- På Bygg- och miljöförvaltningen lägger vi mycket tid på att lämna ut allmänna handlingar och vi vet också att tiden är en viktig fråga för de som efterfrågar tjänsten, säger Katarina Öryd, förvaltningschef, Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun.

Projektet ”Rätt till insyn” har fått medel i Vinnovas utlysning ”Gemensamma AI-förmågor i kommuner och civilsamhälle”.

Kontaktpersoner

Mer mer information om arbetet i Kungsbacka svarar:

Fredrika Dahlberg och Helena Borgström på Bygg- och miljöförvaltningen

För mer information om det gemensamma samarbetet och projektet, kontakta Therese Perner, digitaliseringssamordnare Lidingö stad, e-post: therese.perner@lidingo.se, telefon: 08-731 36 89