Artikeln publicerades 1 juli 2024

Kungsbacka kommun häver bevattningsförbudet

Blommor som vattnas med vattenslang

Från 1 juli häver Kungsbacka kommun bevattningsförbudet. Även om förbudet hävs uppmanar kommunen att vara restriktiv med sin bevattning och att förbudet kan komma igen om förbrukningen ökar för mycket och för snabbt.

Vattenförbrukningen i kommunen har minskat betydligt sedan bevattningsförbudet infördes i slutet av maj. Det i kombination med en period av svalare och ostadigt väder gör att vattenproduktionen nu är på en mer hållbar nivå.

Vi ser att grundvattennivån har stabiliserats och är normala för årstiden samt att det just nu är gynnsamt väder för att inte ha ett förbud, säger Åsa Vester, enhetschef på förvaltningen för Teknik.

Fortsätt att hålla nere förbrukningen

Om situationen förändras av exempelvis varmt och torrt väder i kombination med hög vattenförbrukning kan kommunen komma att införa bevattningsförbud igen. För att undvika det uppmanar kommunen att fortsatta hålla nere sin förbrukning.

Vi vill inte inskränka våra invånares vardag och frihet mer än absolut nödvändigt, därför släpper vi på förbudet nu. Men vi behöver alla fortsatt vara restriktiva i hur vi använder vårt vatten. Ser vi att förbrukningen ökar för mycket och för snabbt kan ett nytt förbud komma senare i sommar, säger Monica Neptun, ordförande i nämnden för Teknik.

Tips på en hållbar vattenanvändning

Hur vattnet används spelar roll och vi uppmanar alla att försöka spara där man kan. Här är några tips på hur man kan hjälpa till med att hålla nere vattenförbrukningen:

  • Låt gräsmattan bli gul. Gräs klarar lång torka och blir grönt igen när det regnar. Ställ undan vattenspridaren – en vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter, lika mycket som ett fullt badkar.
  • Samla regnvatten i en tunna, och använd det för att vattna.
  • Vänta med att anlägga ny gräsmatta eller plantera en häck till hösten när det oftast regnar mer.
  • Om du måste vattna: gör det tidig morgon, sen kväll eller nattetid. Aldrig när det är som varmast då mycket av vattnet dunstar bort.
  • Vattna med vattenkanna i stället för slang.
  • Ta kortare duschar och stäng av kranen när du borstar tänderna och tvättar dig.
  • Ställ en kanna vatten i kylen, så undviker du att spola bort en massa vatten i onödan i väntan på att det ska bli kallt.

Fortsätter att använda å-vatten

Kommunen fortsätter att använda vatten från Kungsbackaån i sina verksamheter som kräver mycket vatten. Exempelvis vattnar vi planteringar och rondeller med å-vatten. Detsamma gäller fotbollsplanerna inför Gothia Cup under vecka 29.

Om vårt vatten

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och vårt vattenverk. Detta försörjer drygt 75 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet från sjön Lygnern infiltreras i bräckan och pumpas upp som grundvatten.