Hållbar vattenanvändning

I Kungsbacka kommun strävar vi efter en hållbar vattenanvändning där vi använder vårt dricksvattenvatten på ett resurs- och klimatsmart sätt.

Vi behöver alla hjälpas åt att platta ut kurvan, så att vi inte når taket på vår dricksvattenproduktion. Därför har vi tagit fram detta diagram för att visa på kommunens gemensamma vattenanvändning. Tillsammans kan vi minska på vår vattenanvändning!

Diagram över vattenanvändning vecka för vecka under 2024

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Medelvärdet för vecka 20 var 18 709 kubikmeter per dygn. Producerat dricksvatten ökade med 15,7 procent från vecka 19 till vecka 20

Vårt dricksvatten

I Kungsbacka kommun kommer det kommunala dricksvattnet främst från sjön Lygnern. Grafen ovan visar hur mycket dricksvatten vi producerar på vattenverket i Fjärås inklusive hur mycket vatten vi köper från våra grannkommuner, alltså kommunens totala vattenanvändning varje dygn. Under vinter, vår och hösten använder vi alla i kommunen ungefär 14 000 kubikmeter vatten per dygn men under sommartiden ökar denna siffra markant. Detta gör att vi har svårt att leverera dricksvatten.

Varför kan vi inte producera mer dricksvatten?

I Kungsbacka har vi tre begränsningsområden som påverkar vår möjlighet att leverera dricksvatten, och som styr ifall vi behöver införa bevattningsförbud:

  • Hur mycket vatten vi får ta från Lygnern och rena för att bilda konstgjort grundvatten. Vi får inte ta mer än 13 000 kubikmeter vatten från Lygnern per dygn, detta är ett villkor i en vattendom och skulle vi bryta mot detta villkor begår vi ett miljöbrott.
  • Begränsningar i våra tekniska anläggningar. Våra vattenverk, tryckstegringsstationer, ledningsnät och vattenreservoarer klarar inte av att producera och leverera hur mycket dricksvatten som helst. Vi får ett ansträngt länge om vi producerar cirka 21 000 kubikmeter per dygn och vår maxgräns ligger på 25 000 kubikmeter på dygn.
  • Den geologiska formationen som vi använder som dricksvattenkälla. Där bildas både naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt grundvatten bildas av regn som faller och infiltrerar ned i jordlagret. Under växtsäsong bildas inget grundvatten då allt regn som faller går till växtlighet. För att skydda den geologiska formationen vill vi inte underskrida en grundvattennivå på minst 13 meter över havet.

Varje droppe räknas

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hur du använder vattnet spelar roll. Kolla på tipsen nedan och se hur du kan hjälpa till.

Tips för att spara vatten

  • Låt gräsmattan bli gul. Gräs klarar lång torka och blir grönt igen när det regnar. Ställ undan vattenspridaren – en vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter, lika mycket som ett fullt badkar.
  • Samla regnvatten i en tunna, och använd det för att vattna.
  • Vänta med att anlägga ny gräsmatta eller plantera en häck till hösten när det oftast regnar mer.
  • Om du måste vattna: gör det tidig morgon, sen kväll eller nattetid. Aldrig när det är som varmast då mycket av vattnet dunstar bort.
  • Vattna med vattenkanna i stället för slang.
  • Ta kortare duschar och stäng av kranen när du borstar tänderna och tvättar dig.
  • Ställ en kanna vatten i kylen, så undviker du att spola bort en massa vatten i onödan i väntan på att det ska bli kallt.