Att fylla och tömma pool och badtunna

Tänk på

Kommunen tar inte ansvar för hur privatpersoner tar hand om sina badanläggningar utan upplyser enbart om tips och allmänna råd. Följ alltid återförsäljarens eller tillverkarens instruktioner för drift och underhåll. Det kan finnas andra regler och lagar som gäller angående pool.

Barn som hoppar ner i en pool.

Har du pool, badtunna, barnpool eller spabad? Här finns vattensmarta tips och råd för hur du fyller på och tömmer ditt badvatten.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att inga besvär uppstår när du fyller och tömmer ditt badvatten. Exempelvis får badvatten inte rinna in på din grannes fastighet och översvämma den. Därför är det viktigt att du fyller och tömmer på rätt sätt. På den här sidan hittar du tips för en hållbar vattenanvändning, men kom ihåg att alltid följa återförsäljarens instruktioner för drift och underhåll.

Så fyller du din pool och badtunna

Det finns flera olika sätt att fylla på din pool eller badtunna.

Fyll på med regnvatten

Många fyller sin pool med dricksvatten, men det går att tänka annorlunda. Att fylla poolen med dagvatten är en lösning som både sparar på dricksvatten och tar hand om på ett smart sätt. Ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med lite framförhållning ger dig möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten. Poolens egna reningssystem klarar i de flesta fall av att rena regnvatten, så ingen extra rening krävs, men rådfråga alltid din återförsäljare om vad som gäller för dig.

Beställ badvatten från tankbil

Du kan fylla din pool med hjälp av en spolbilsfirma eller ett tankbilsföretag som levererar badvatten. Fråga om företaget har möjlighet att leverera tekniskt vatten Tekniskt vatten är vatten med en lägre kvalitet än dricksvatten men som är godkänt som badvatten. Exempelvis kan det vara ytvatten från en sjö.

När du fyller på detta sätt går det snabbare jämfört med en trädgårdsslang plus att du sparar på dricksvattnet om du väljer tekniskt vatten.

Du får själv höra av dig till en spolbilsfirma eller ett tankbilsföretag. Vi som kommun har inte möjlighet att fylla din pool på detta sätt.

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och därför behöver vi tänka efter hur vi använder det. Ska du fylla din pool med dricksvatten är det bra om du tänker på följande:

 • Slangen behöver ligga ovanför vattenytan när du fyller på med nytt badvatten. Hamnar slangen under vattenytan finns risk att smutsigt badvatten sugs in i slangen och in i ledningsnätet för dricksvatten. Om detta sker kan dricksvattnet bli förorenat med bakterier för dig och dina grannar.
 • Kontrollera först att det inte råder bevattningsförbud, råder det bevattningsförbud får du inte fylla din pool med dricksvatten.
 • Fyll på vatten på vardagar och under natten, mellan klockan 21 och 6 då förbrukningen är som lägst. Undvik att fylla poolen på helgdagar.
 • Fyll inte samtidigt som grannen. Då finns det risk att trycket sjunker i ledningssystemet.
 • Fyll på med kallvatten så sparar du energi.

Så tar du hand om poolen under säsongen

Det finns flera saker du kan göra under badsäsongen för att både spara på miljön och din egen plånbok.

 • Använd pooltäcke eller pooltak så minimerar du att vattnet dunstar av och du slipper fylla på mer vatten. Det hjälper även till att behålla värmen på vattnet samt håller vattnen renare från smuts, vilket minskar kemikalieanvändningen.
 • Fyll på med regnvatten om lite vatten har dunstat av. Använd ett extra rör som går direkt från stupröret.
 • Se över eventuella läckor. Ibland kan det uppstå små läckor i din pool eller i reningssystemet. Se till att det håller tätt då läckor skapar onödiga vattenförluster.

Så tar du hand om poolen under säsongen

Det finns flera saker du kan göra under badsäsongen för att både spara på miljön och din egen plånbok.

 • Använd pooltäcke eller pooltak så minimerar du att vattnet dunstar av och du slipper fylla på mer vatten. Det hjälper även till att behålla värmen på vattnet samt håller vattnen renare från smuts, vilket minskar kemikalieanvändningen.
 • Fyll på med regnvatten om lite vatten har dunstat av. Använd ett extra rör som går direkt från stupröret.
 • Se över eventuella läckor. Ibland kan det uppstå små läckor i din pool eller i reningssystemet. Se till att det håller tätt då läckor skapar onödiga vattenförluster.

Var sparsam med kemikalier

Det är viktigt att du använder rätt typ av kemikalier och rätt mängd i din badanläggning. Mer kemikalier behöver inte alltid innebära en bättre vattenkvalitet utan kan i stället bli en onödig belastning på både miljön och din plånbok. Följ alltid tillverkarens dosering av kemikalier och överdosera aldrig.

Tips för miljösmart hantering av kemikalier i din pool

 • Var noga med doseringen av kemikalier och följ alltid de instruktioner som gäller för just din badanläggning.
 • UV-ljus är ett annat sätt att döda bakterier och virus och därmed minskar kemikalieanvändningen.
 • Använd aldrig produkter med silver för att rengöra din pool, det dödar inte virus och har en sämre inverkan på miljön än klor. Silver är extremt giftigt för vattenlevande organismer och påverkar reningen av avloppsvattnet negativt på reningsverket.
 • Välj alltid miljömärkta produkter.
 • Väljer du en saltvattenspool har den sortens pool en reningsteknik som gör att du inte behöver tillsätta något klor.

Så tömmer du din pool

Ofta behöver du inte tömma ut något vatten alls ur din pool under vintersäsongen. Det viktiga är att reningsanläggningen skyddas mot att frysa sönder på vintern. Rådfråga din återförsäljare vad som gäller för din badanläggning.

Om du tömmer ut ditt vatten är det viktigt att du gör det på rätt sätt eftersom ditt vatten innehåller kemikalier för att hålla det rent under badsäsongen. Tänk på att:

 • Alla kemikalier som du använder i ditt badvatten ska vara förbrukade eller neutraliserade innan du tömmer din badanläggning. Använder du klor så brukar det räcka med att låta poolen stå öppen några dagar för kloret att förbrukas. Men kolla alltid med tillverkaren av poolen vad som gäller för just de kemikalier du har använt. Om kemikalierna inte förbrukas eller neutraliseras så kan giftiga och svårnedbrytbara ämnen hamna i naturen och skada djur och organismer i vatten.
 • Töm inte ut allt vatten samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Töm på din gräsmatta, då renas det naturligt.
 • Kontrollera att det inte finns en enskild brunn i närheten av där du tömmer ut ditt badvatten. Smutsigt badvatten kan då rinna in i grannens brunn och förorena det.
 • När du tömmer din badanläggnings kan du använda vattnet till exempelvis bevattning av din trädgård så sparar du på dricksvatten.
 • I sista hand får du tömma badvattnet till dagvattenledningsnätet. Då ska du se till att dagvattennätet inte mynnar ut i en bäck eller dike med fiskar eller i annat område som är känsligt. Du kan kontakta Teknikförvaltningen om du är osäker på vart dagvattenledningen mynnar ut.

Vattenskyddsområde

Om du bor inom ett vattenskyddsområde ska du alltid kontakta förvaltningen för Teknik innan du köper en pool eftersom det kan finnas särskilda regler för installation och skötsel. Läs mer på sidan om Vattenskyddsområden.