Att fylla och tömma pool och badtunna

Om du har badtunna eller en liten eller stor pool måste du fylla och tömma vattnet på rätt sätt.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att inga olägenheter uppstår vid påfyllning och tömning av din pool eller badtunna.

Så fyller du din pool och badtunna

Fyll på vatten i lugn takt med en trädgårdsslang eller liknande. Fyller du på med högt flöde kan rost och avlagringar släppa i ledningarna och vattnet kan bli grumligt. Fyll poolen nattetid mellan 21.00 och 6.00 när normalförbrukningen av vatten är som lägst. Slangens mynning ska vara över vattenytan under hela påfyllningen.

Kungsbacka kommun har inte möjlighet att fylla din pool med hjälp av tankbil. Kontakta lokala entreprenörer för hjälp.

Så tömmer du din pool och badtunna

Det är viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar.

Klor och andra medel

Kemikalier och desinfektionsmedel som används i badvattnet ska vara förbrukade eller neutraliseras innan du påbörjar tömningen. Använder du klor måste du avklorera vattnet först. Det gör du med kemikalier för avklorering som du tillsätter, sedan låter du vattnet stå i några timmar tills processen är färdig. Du får inte släppa ut klor eftersom det bildar giftiga och svårnedbrytbara ämnen som riskerar att skada djur och organismer i vatten. Välj alltid miljömärkta produkter.

I små pooler som står soligt kan kloret förbrukas genom att vattnet får stå några dagar utan ytterligare klorering. Har du använt algbekämpningsmedel är det viktigt att det är förbrukat innan du påbörjar tömningen. Silver ska aldrig användas för hygienisering då det inte dödar virus och utgör en större miljöbelastning än klor.

Platsen att tömma på

När det gäller tömning av poolen är första valet att göra det på tomten, det vill säga på gräsbevuxen mark eller genom att anlägga en stenkista eller mindre infiltration under förutsättning att det är genomsläpplig mark och inte tät lera. Kontrollera först att det inte finns några vattenkällor i närheten.

I andra hand får du tömma poolvattnet till dagvattennätet eller dike. Då ska du se till att dagvattennätet eller diket inte mynnar ut i en bäck med fiskar eller annat område som är känsligt. Det är alltid viktigt att du inte skapar problem för dina grannar.

Är du tveksam om bäcken eller liknande är känslig för påverkan från poolvatten kontaktar du Miljö & Hälsoskydd.

Följ alltid tillverkares instruktioner för drift och underhåll.

Det kan även finnas andra regler och lagar som gäller angående pool och badtunna. Läs mer om att anlägga pool eller badtunna.

Så hanterar du pool eller badtunna inom ett vattenskyddsområde

Om du bor inom ett vattenskyddsområde ska du alltid kontakta Kungsbacka kommuns VA-verksamhet innan du köper en pool eftersom det kan finnas särskilda regler för installation och skötsel.