Översvämning i bostad

Du behöver vidta flera åtgärder om du drabbas av översvämning i bostaden.

Om du är drabbad av översvämning i bostaden ska du göra så här:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
  • Skydda fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Kontakta försäkringsbolaget.
  • Anmäl översvämningen till kommunens VA-avdelning.

Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet med syfte att förhindra liknande olägenheter i framtiden. Observera att din anmälan inte är en formell ansökan om ersättning. Eventuella ersättningskrav kommer att behandlas först när ansvarsfrågan är avgjord.

Hur förhindrar jag översvämning?

Såhär gör du för att täta golvbrunnar

Är du orolig för att det ska komma upp vatten i golvbrunnen hemma så kan du täcka över dem med plast och en tyngd på några kilo för att förhindra läckage.

Förebyggande åtgärder

För mer information om hur du bör agera vid översvämning i bostaden och vilka förebyggande åtgärder du kan vidta innan olyckan är framme, läs broschyren Översvämning i källaren – råd och tips Pdf, 8.6 MB..

Du kan även läsa mer om hur du kan vidta åtgärder för att förhindra översvämning (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) Länk till annan webbplats. och skydda ditt hus mot översvämning (RSGBG) Länk till annan webbplats.