Ett barn hoppar ner i en pool med ett stort plask, runt polen finns ett staket

Du behöver oftast inte bygglov för poolen i sig. Däremot så kan du behöva söka lov för det du vill bygga runt poolen, som altandäck, plank eller pooltak.

Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

Du behöver inte bygglov så länge:

  • poolen inte sticker upp mer än 1,2 meter från marken, och du inte ska göra några åtgärder runt poolen som kräver bygglov.

Om du inte behöver bygglov kan du börja bygga utan att kontakta kommunen.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanerna kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Tips: ett bra skydd runt poolen 

Det är viktigt att du har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla i. I Boverkets byggregler kan du läsa mer om vilka regler som finns för att förhindra drunkningar och olycksfall.

Pool (Boverket) Länk till annan webbplats.

Tips: att tänka på när du ska fylla poolen

När du fyller eller tömmer din pool finns det några saker du måste tänka på:

Att fylla och tömma pool och badtunna