Pergola med en hängmatta under, ett barn med hörlurar sitter i hängmattan och ler

Du behöver oftast inte bygglov för pergola. Men om du vill ha täckande tak eller en hel vägg behöver du bygglov.

Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte bygglov om:

  • pergolan är luftigt byggd, det vill säga betydligt mer luft än material, och inte har någon form av täckande tak eller vägg.

Du behöver bygglov om:

  • pergolan ska ha någon form av tak, till exempel segelduk, markis eller skjutbart glastak.
  • pergolan ska ha en täckt vägg.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.