Uppställning för husvagn, husbil eller båt

En husvagn står till vänster i bil på en parkeringsplats, till höger i bakgrunden syns ett hus

Du kan vinterförvara din husbil, husvagn eller båt på din fastighet. Det får inte vara fler än två stycken och de ska stå nära bostadshuset.

Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte ansöka om ett bygglov om:

  • Det är max två stycken husvagnar, husbilar eller båtar som ska stå på din fastighet där det finns ett en- eller tvåbostadshus.
  • De står längre bort från tomtgränsen än 4,5 meter, eller närmar om din granne har sagt ja till det.

Du behöver ansöka om ett bygglov om:

  • Det är fler än två husvagnar, husbilar eller båtar.
  • Husvagnarna eller husbilarna ska ställas upp permanent.
  • Du ska ställa dem närmare gräns än 4,5 meter och din granne har inte sagt ja.
  • Du ska ställa dem närmre än 4,5 meter från tomtgränsen som är mot en allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller mot allmän väg utanför detaljplan.

Osäker på vad som gäller för dig?

I detaljplanen kan du ta reda på om din fastighet gränsar mot en allmän plats. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om förvaring av husbilar, husvagnar och båtar på Boverkets hemsida. Uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.