Riva byggnad eller del av byggnad

En grävmaskin river ner ett hörn av en röd lada

Om du ska riva en hel byggnad, eller en del av en byggnad, behöver du oftast söka rivningslov eller göra en anmälan om rivning.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver rivningslov

Du behöver ansöka om rivningslov om:

  • din tomt ligger inom detaljplanerat område och du vill riva en hel eller en del av en byggnad som inte är en friggebod.

Du behöver istället göra en rivningsanmälan om:

  • din tomt är utanför detaljplan och du vill riva en huvudbyggnad eller en del av en huvudbyggnad.

Du behöver varken rivningslov eller göra en rivningsanmälan om:

  • du vill riva en byggnad eller del av en byggnad som du får bygga utan bygglov eller anmälan, till exempel en friggebod.

Undantag som finns (Boverket) Länk till annan webbplats.

Det här gäller för din fastighet

I kommunens karta kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Detaljplaner i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden för bygglov?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Hur lång är handläggningstiden för anmälan?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 985 kronor

Du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver ha ett tekniskt samråd.

12 635 kronor

Du behöver rivningslov för komplementbyggnad och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

7 315 kronor

Du behöver rivningslov och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

11 305 kronor

Du behöver rivningslov och du behöver ha ett tekniskt samråd.

16 625 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 - Ta fram underlag för din anmälan eller ansökan

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan eller ansökan:

Karta där den aktuella byggnaden är markerad

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig. Du skriver ut kartan genom funktionen "Exportera" i menyn till vänster i kartan. Hämta en karta över din fastighet från kommunens karta Länk till annan webbplats.

Förslag till kontrollplan för rivning

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar och tar bort ska vara säkert och följa samhällets krav. När du river en byggnad ska du hantera avfallet korrekt. Ta hjälp av sorteringsguiden

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

  • vilken typ av avfall som kommer uppstå vid rivningen, hur mycket, var ska det forslas, återvinnas eller deponeras.
  • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas om hand
  • hur eventuellt farligt avfall ska tas om hand
  • vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
  • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan vid rivning Pdf, 267.9 kB.

Några sista saker att tänka på när du ska riva

Steg 3 - Skicka in din anmälan eller ansökan

Nu är du redo att skicka in din anmälan eller ansökan, använd vår e-tjänst.