Hiss

Om du ska installera en ny hiss eller göra större ändringar på en hiss som redan finns behöver du göra en anmälan. Innan du kan börja med arbetet behöver du få ett startbesked från kommunen.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • Du ska installera någon form av ny hiss.
 • Du ska göra större ändringar på en hiss som redan finns.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften för att söka bygglov för att installera en hiss är 5 320 kronor.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan :

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån.

 • Hissen ska vara skalenligt inritad på ritningen.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga berörda våningsplan.
 • Planritningarna ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Länk till annan webbplats.

I vissa fall måste du också lämna in:

Karta – om det finns flera byggnader på samma fastighet

Du kan hämta en gratis karta från webben eller via kundcentret Kungsbacka direkt.

Jag vill hämta en karta Länk till annan webbplats.

Steg 3 – Skicka in din anmälan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.