Vit friggebod på en grönskande tomt, kvällssolen lyser in på stugan

En friggebod är en mindre byggnad som till exempel kan användas som förråd eller växthus. Du behöver oftast inte bygglov för en friggebod.

Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte bygglov om:

  • byggnaden ska ha max 15 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de tillsammans inte vara mer än 15 kvadratmeter.
  • byggnadens nock ska vara lägre än 3,0 meter från marken.
  • byggnaden ska ligga minst 4,5 meter från fastighetsgräns, eller närmare om grannen har sagt ja till det.
  • byggnaden ska ligga mer än 4,5 meter från tomtgränsen som är mot en allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller mot allmän väg utanför detaljplan.
  • det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • byggnaden är fristående, men ska ligga i närhet till bostadshuset.

Om du inte behöver bygglov kan du börja bygga utan att kontakta kommunen.

Du behöver istället göra en anmälan om:

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanerna kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.