Främre delen av en bil syns i bild, som står i en parkeringsruta

Om du ska göra en parkeringsplats på din tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte bygglov. Alla andra parkeringar behöver bygglov.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte ansöka om ett bygglov om:

Parkeringen ska vara på din tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus och det ska inte stå fler bilar på den än vad som normalt används av ett hushåll.

Du behöver ansöka om ett bygglov om:

Parkeringen ska vara på en tomt där det inte finns ett en- eller tvåbostadshus.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 645 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

11 305 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

16 625 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var parkeringen ska placeras.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till parkeringen som låser dess placering.
 • Situationsplanen ska visa infart.
 • Parkeringen ska ritas in skalenligt.
 • Skriv in nya plushöjder jämte de befintliga så att det tydligt framgår vilken markhöjd som är befintlig och vilken som är ny.
 • Situationsplanen ska visa eventuella befintliga byggnader på tomten. Ska någon byggnad rivas ska du markera det med exempelvis ”byggnad som rivs”
 • Situationsplanen ska visa eventuella plank och murar och dessa ska vara måttsatta med längdmått.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.