Behöver du bygglov?

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på var den ska byggas och hur hög den ska vara. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marken kräver oftast inte bygglov.

Solig uteplats utanför stenhus, en del inglasad och en del altan

Ta reda på om du behöver bygglov för att bygga altan eller en uteplats.

Detta gäller för en- och tvåbostadshus och för komplementbostadshus

Om du ska bygga en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller vid ett komplementbostadshus behöver du inte söka bygglov om:

 • altanen ska vara en uteplats byggd på marken.
 • altanen inte ska vara högre än 1,8 meter.
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om grannar inte medger närmare placering. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän platsmark eller väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten.
 • bostadshuset inte är en byggnad som är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Du kan läsa mer och se illustrerade exempel på bygglovsbefriade altaner hos Boverket.se.

Altan - Boverket Länk till annan webbplats.

Detta gäller för övriga byggnader:

Du behöver bygglov om:

 • altanen är högre än 1,2 meter från marken.
 • du ska bygga din altan uppe på en befintlig byggnads tak.
 • du ska glasa in din altan så att det blir ett uterum.

Om du behöver bygglov för din altan och den ska byggas vid en byggnad räknas det som en tillbyggnad. Då behöver du alltså lämna in handlingar för att bygga till huset. Länk till annan webbplats.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanerna kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

En sista sak att tänka på

 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.
 • Om du ska bygga ett staket eller räcke med en gles konstruktion som placeras på altanen räknas det inte med i altanens höjd.
 • Om du ska bygga ett staket med en tät konstruktion eller ett plank på altanen kan det kräva bygglov.