Behöver du bygglov?

Oftast behövs inte något bygglov för att bygga en altan. Om du behöver bygglov för din altan räknas det som en tillbyggnad. Då behöver du alltså lämna in handlingar för att bygga till ditt hus.

Solig uteplats utanför stenhus, en del inglasad och en del altan

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på var den ska byggas och hur hög den ska vara. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marken kräver oftast inte bygglov.

Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte bygglov om:

  • altangolvet överallt är 1,2 meter eller lägre mätt från marken.
  • du ska bygga altanen på ett en- eller tvåbostadshus och altanen är lägre än 1,8 meter från marken, ligger inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om de två första kraven är uppfyllda kan du placera altanen närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande.

Du behöver bygglov om:

  • du ska bygga altanen på en byggnad som är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö.
  • du ska bygga altanen på ett en- eller tvåbostadshus som inte ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö och altanen är lägre än 1,8 meter från marken, ligger inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om de två första kraven är uppfyllda kan du placera altanen närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän platsmark eller väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten.
  • altanen är högre än 1,2 meter från marken och längre bort från bostadshuset än 3,6 meter.
  • du ska bygga din altan uppe på en befintlig byggnads tak.
  • du ska glasa in din altan så att det blir ett uterum.

Om du behöver bygglov för din altan räknas det som en tillbyggnad. Då behöver du alltså lämna in handlingar för att bygga till huset.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanerna kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

En sista sak att tänka på

  • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.
  • Om du ska bygga ett staket eller räcke med en gles konstruktion som placeras på altanen räknas det inte med i altanens höjd.
  • Om du ska bygga ett staket med en tät konstruktion eller ett plank på altanen kan det kräva bygglov.