Eldstad eller braskamin

Man i arbetsbyxor och blå t-shirt sitter på knä med händerna inne och fixar i en eldstad i ett vardagsrum

Om du ska installera en eldstad eller göra ändringar som att installera en kassett i en öppen spis behöver du göra en anmälan. Innan du kan börja installera eldstaden behöver du få ett startbesked från kommunen.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • du ska installera någon form av ny eldstad.
 • du ska installera en kassett i en tidigare öppen eldstad.
 • du ska installera en brännare eftersom du har bytt bränsle från till exempel olja till pellets.

Du behöver inte göra en anmälan så länge:

 • du behöver inte göra en anmälan om du ska byta ut en kassett till en som har i princip samma storlek, effekt och anslutning till rökkanal.
 • du ska glidgjuta eller sätta in insatsrör i skorstenen.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om eldstäder och kaminer Kaminer - PBL kunskapsbanken (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften för att göra en anmälan om en eldstad eller braskamin är 4 655 kronor.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån.

 • Eldstaden ska vara inritad på ritningen.
 • Planritningarna ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning – om det är en ny rökkanal

Fasadritningarna är till för att visa att skorstenen är tillräckligt hög och var den ska placeras.

 • Skorstenen ska vara skalenligt inritad och måttsatt.
 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för eldstad Pdf, 227.7 kB.

Steg 3– Skicka in din anmälan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.