Ändra fasad eller tak på ett hus

Villa med grå fasad, byggställningar stå runt huset och en container står nere på marken

Ska du ändra en byggnads yttre utseende genom att byta färg eller material på fasaden eller tak, kallas det för en utvändig ändring. Det kan i vissa fall kräva bygglov.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • ditt hus ligger inom detaljplanerat område och det du ska göra ändrar husets utseende mycket.

Du behöver inte bygglov om:

 • din fastighet ligger utanför detaljplanerat område.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om fasadändringar på Boverket. Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 320 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 650 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 640 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

15 960 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

Om du ska måla om huset räcker det med ett foto på byggnaden och en NCS-kod på din nya färg, samt förslag till kontrollplan.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Om du ska du byta material är det bra med ett foto på byggnaden, men du behöver också lämna in följande handlingar:

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera ändringen.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

I vissa fall måste du också lämna in:

Karta där den aktuella byggnaden är markerad

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig. Du skriver ut kartan genom funktionen "Exportera" i menyn till vänster i kartan. Hämta en karta över din fastighet från kommunens karta Länk till annan webbplats.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov.

Några sista saker att tänka

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.