Alla nyheter


  • Kungsbackas vattentjänstplan ute för samråd

    Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) i kraft efter beslut i riksdagen. En förändring är att varje kommun måste ha en aktuell vattentjänstpla...

  • Ny betalmodell och klassning av livsmedelsverksamheter

    Den nya klassningen gäller från och med januari 2024 och innebär att de som har en registrerad livsmedelsverksamhet i Kungsbacka får en förändrad riskklass. De ska även betala sin avgift i efterskott ...