Artikeln publicerades 1 januari 2024

Ny betalmodell och klassning av livsmedelsverksamheter

Den nya klassningen gäller från och med januari 2024 och innebär att de som har en registrerad livsmedelsverksamhet i Kungsbacka får en förändrad riskklass. De ska även betala sin avgift i efterskott efter genomförd kontroll.

Med start i januari kommer kommunen att börja ta betalt i efterhand i samband med att den nya modellen för riskklassning lanseras i januari 2024. Det betyder att kontrollavgifterna tas ut efter genomförda kontroller i stället för samlat i början av året.

I Kungsbacka finns det ungefär 600 verksamheter som nu kommer att få betala i efterskott. Detta gäller alla som har en registrerad livsmedelsverksamhet där Miljö & Hälsoskydd genomför livsmedelskontroller.

Varför införs nya regler?

Det är Livsmedelsverket som har tagit beslut om en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter som Kungsbacka kommun ska följa.

Den nya modellen ger en kontrollfrekvens per fem år och bestämmer hur ofta en verksamhet ska kontrolleras under fem år. Det som styr omfattningen av kontrollen är hur stor och komplex verksamheten är och om verksamheten omfattas av speciallagstiftning.

Utskick under februari

Det har under februari månad skickats ut information till alla livsmedelsverksamheter. I information står det att som driver en livsmedelverksamhet i Kungsbacka ska lämna in nya uppgifter under 2024 för att följa de nya reglerna. Livsmedelsenheten behöver få uppgifter om din/dina verksamheter. Om du inte lämnar in uppgifter finns det risk att din verksamhet klassas till större kontrollbehov än den behöver. Du lämnar enklast in uppgifterna som vi behöver genom att använda vår e-tjänst för omklassning, detta behöver du göra senast den 25 februari.

Om du ska registrera en verksamhet får du använda vår befintliga e-tjänst.

Om det är brister i verksamheten

Som tidigare kan brister i verksamheter innebära extra kontroller som inte ingår i verksamhetens normala kontrollfrekvens. Denna typ av kontroll debiteras separat och i efterhand. Till skillnad från tidigare har livsmedelskontrollens möjlighet att följa upp brister inom normal kontroll minskat. Det betyder att brister som tidigare följdes upp i samband med en normal kontroll nu kan behöva följas upp med extra kontroller.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggning och verksamheter från och med 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Verksamheter kommer i kontakt med livsmedelsinspektörer på:
miljoochhalsoskydd.livsmedel@kungsbacka.se