Artikeln publicerades 12 april 2024

Nytt beslut om eldning av trädgårdsavfall i Kungsbacka

Vi har tidigare informerat om en ny lagstiftning i avfallsförordningen som började gälla i januari. Ändringen i lagen påverkade bland annat eldning av trädgårdsavfall. Från och med den 12 april gäller delvis nya regler för eldning av trädgårdsavfall i Kungsbacka efter ett beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har fattat ett beslut som innebär att man kan elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar.

Innan EU-lagstiftningen var det tillåtet att även elda löv. Enligt den nya förordningen går löv att återvinna genom kompostering.

Nämnden bedömer att de nya EU-reglerna inte påverkar de lokala föreskrifterna i Kungsbacka och anser att det är acceptabelt att elda i sin egna trädgård i en omfattning som inte stör andra. Du får lov att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar, säger Niclas Nilsson, ordförande i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Med anledning av nämndens beslut behöver du inte längre ansöka om dispens för att få elda trädgårdsavfall.

Tänk på hur du eldar

Om du eldar ska du som vanligt tänka på att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Tänk på att enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan förbjuden under tiden 1 maj till och med 30 september.

Här finns mer information om vad som gäller