eldning i naturen

Det finns regler för när du får elda ditt trädgårdsavfall. Detta regleras i våra lokala hälsoskyddsföreskrifter. Syftet med reglerna är att skydda människors hälsa och miljö.

Eldning av trädgårdsavfall

Under perioden 1 maj till och med 30 september är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan.

Vad som är detaljplanerat område kan du se i webbkartan Länk till annan webbplats..

Under övrig tid får du elda under förutsättning att det inte påverkar människors hälsa.

Tänk på att eldning aldrig får ske i strid med de brandföreskrifter som gäller.

Eldning i kamin

Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet med småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och produktion av varmvatten i en panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler eller försedd med ackumulatortank.

Det är inte heller tillåtet under övrig tid på året när det är omvända temperaturförhållanden. Dessa regler gäller inom områden med detaljplan.

Skötsel och tillsyn

När det gäller skötsel och tillsyn över eldning för fasta bränslen som ved, pellets, briketter, flis och spån ska lufttillförseln ska vara god och bränslet ska förvaras torrt.

Om du har en panna får du endast elda det bränsle som pannan är avsedd för. Saknar du anvisning ska du använda bränsle av trä som inte är förorenat.

Om sotning

Du ska spara dokumentation efter en genomförd sotning eller underhåll av din anordning. Du som ägare sparar detta till nästa sotning eller när underhållet blivit genomfört.

Brandskydd och sotning

Elda rätt och tänk på dina grannar

Vedeldning ett bra alternativ eftersom det inte bidrar till något nettotillskott av koldioxid, det bidrar också till minskad el- och oljeförbrukning. Däremot kan vedeldning ha en negativ inverkan på människors hälsa eftersom röken innehåller sot och partiklar. Risken för störning varierar beroende på hur du eldar, väderlek, husets läge i förhållande till grannar och vad du har för panna, kamin och spis.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Om du blir störd

Om du blir störd av grannens vedeldning kan du kontakta avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Vi avgör genom en besiktning om störningen är så omfattande att det är eller finns risk för olägenheter.

Vi kan därefter ställa krav på åtgärder för att störningen ska begränsas eller i vissa fall förbjuda eldningen.

Några råd

  • För att ved ska betraktas som torr bör den ha lagrats torrt under ett år och ha legat inomhus under minst en vecka.
  • Tänk på att en braskamin inte är gjord för att användas för uppvärmning utan mer för trivseleldning.
  • Glöm inte att sota regelbundet. Kontakta din skorstensfejare för information om lämpligt sotningsintervall.
  • Välj miljögodkända modeller av braskaminer och kakelugnar. När du installerar en ny panna bör det vara modern teknik med miljögodkänd panna och ackumulatortank.