eldning i naturen

Det finns regler för när du får elda ditt trädgårdsavfall. Detta regleras i våra lokala hälsoskyddsföreskrifter. Syftet med reglerna är att skydda människors hälsa och miljö.

Eldning av trädgårdsavfall

Under perioden 1 maj till och med 30 september är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan.

Vad som är detaljplanerat område kan du se i webbkartan Länk till annan webbplats..

Under övrig tid får du elda under förutsättning att det inte påverkar människors hälsa. Tänk på att eldning aldrig får ske i strid med de brandföreskrifter som gäller.

Elda rätt och tänk på dina grannar

Eldning kan ha en negativ inverkan på människors hälsa eftersom röken innehåller sot och partiklar. Risken för störning varierar beroende på hur du eldar och i vilken väderlek. Du behöver ta hänsyn till hur väderleken är när du eldar. Grannen kan bli mer störd om vindriktningen är mot deras hus. Då är det viktigt att du själv är uppmärksam på det. 

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Om du blir störd

Blir du störd av en granne som eldar ska du i första hand själv ta kontakt med den som eldar. Hjälper inte det kan du kontakta avdelningen för Miljö & Hälsoskydd via kommunens kundcenter.

Några goda råd

  • För att ved ska betraktas som torr bör den ha lagrats torrt under ett år och ha legat inomhus under minst en vecka.
  • Tänk på att det även är reglerat vad du får elda. Behandlade ämnen som inte förekommer naturligt i naturen kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen och är förbjudet att elda. Vill det sig illa kan otillåten eldning leda till misstanke om miljöbrott.