En person krattar upp löv

Här finns information om vad som gäller för eldning av bland annat trädgårdsavfall. Från och med den 12 april gäller delvis nya regler för eldning av trädgårdsavfall i Kungsbacka efter ett beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Vi har tidigare informerat om en ny lagstiftning i avfallsförordningen som började gälla den 1 januari. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tog den 12 april ett beslut som innebär nya regler för eldning av trädgårdsavfall i Kungsbacka. Det innebär att det är acceptabelt att elda i sin egna trädgård i en omfattning som inte stör andra.

Du får lov att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar. Du behöver inte längre ansöka om dispens för att få elda trädgårdsavfall.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta hand om ditt avfall:

Det finns regler för när du får elda ditt trädgårdsavfall. Detta regleras i våra lokala hälsoskyddsföreskrifter. Syftet med reglerna är att skydda människors hälsa och miljö.

Eldning av trädgårdsavfall

Under perioden 1 maj till och med 30 september är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan.

Vad som är detaljplanerat område kan du se i webbkartan Länk till annan webbplats..

Under övrig tid får du elda under förutsättning att det inte påverkar människors hälsa. Tänk på att eldning aldrig får ske i strid med de brandföreskrifter som gäller.