Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker. Du ska i första hand kontakta din fastighetsägare som är den som är ansvarig för fastigheten. Om du inte får hjälp ska du ta kontakt med avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Fukt och mögelförekomst ger inte alltid besvär för den boende, men det finns anledning att vara extra försiktig. De vanligaste symptomen är besvär som snuva, rinnande ögon, andnöd och rethosta även huvudvärk och trötthet. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare.

Så upptäcks fukt och mögel

Ofta finns inga synliga tecken på att huset är skadat. Fukt- och mögelskadorna märks i de flesta fall genom en obehaglig lukt i huset. Problemet upptäcks ofta genom att andra påpekar att det luktar.

Så kan du minska risken för fuktskador

Du kan minska risken för fuktskador genom att se till att ventilationen fungerar. Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. En källare har alltid hög fuktighet beroende på vattentrycket från marken.

Det här gör du vid en fuktskada

  • Om du äger din bostad vänder du dig till en konsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen av skadan och ge råd om hur du bör åtgärda den.
  • Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Om du inte får hjälp av din hyresvärd

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du kontakta Miljö & Hälsoskydd. Om vi bedömer det som nödvändigt kommer vi att ställa krav på utredning och åtgärder som riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Du kontaktar avdelningen för Miljö & Hälsoskydd via kundcentret Kungsbacka direkt.