Skadedjur och ohyra

Skadedjur i eller kring din bostad kan skapa problem. Du kan minska problemen själv i din bostad, om du hyr din bostad har hyresvärden också ett ansvar. För sanering på offentlig plats krävs tillstånd, kontakta avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Skadedjur i bostadshus

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i din bostad, en enkel metod att bli av med problemen är städning. Du kan själv också minska problemet genom att inte sprida mat eller ställa sopor så att det blir tillgängligt för skadedjur. Ibland kan djur och insekter även sprida smitta. Om du äger ett enfamiljshus är det ditt ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra.

Ägare till enfamiljshus kan ha en skadedjursförsäkring kopplad till villa- och hemförsäkringen. Om du har skadedjur bör du därför i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att sanera ohyra och skadedjur. Fastighetsägaren får i sin tur kontakta ett saneringsföretag som hjälper till med saneringen.

Vilda djur kan också vara ohyra

Till ohyra räknas även vilda djur som rör sig i närheten av våra bostäder. Om insekter räknas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen. Detsamma gäller för skadedjur.

Lagar och regler om skadedjur

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur. Information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar för att utrota skadedjur eller ohyra ska finnas i varje fastighet. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

Sanering på allmän plats kräver tillstånd

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Hastiga punktsaneringar är undantagna från tillståndsplikten, men måste anmälas till kommunen.