Matos, röklukt och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus.

Störande lukt kan räknas som olägenhet för människors hälsa beroende på vilken typ av lukt, men även hur mycket och hur ofta det luktar. Om du störs av lukt bör du i första hand kontakta din fastighetsägare.

En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte ger direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Gödsel och lantbruk

På våren och sommaren är det normalt att det luktar gödsel titt som tätt eftersom det sprids gödsel på åkrarna. Det är oftast inget som klassas som en olägenhet för människors hälsa eftersom det oftast handlar om tillfälliga störningar. Tillfälliga störningar som inte innebär någon fara för hälsan eller miljön kan man behöva acceptera, även om man tycker att det är otrevligt.

Du kan göra förebyggande åtgärder

För att undvika luktstörningar är det viktigt med god ventilation i bostäderna. En förutsättning för det är att friskluftsventilerna i bostaden är öppna.

Du kan förebygga problem genom olika saker som att se över din ventilation och otätheter i huset. Du kan också undersöka var lukten kommer ifrån, kanske är det golvbrunnen.

Så löser du problem med lukt

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten. Restaurangägaren måste få en möjlighet att åtgärda eventuella brister innan du vänder dig till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Lämna klagomål om störning

I första hand ska du alltid kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. Om det inte hjälper kan du lämna klagomål om störning till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Använd vår e-tjänst för att anmäla klagomål om störning.

Om du störs av röklukt

Bor du i flerfamiljshus ska du visa hänsyn mot andra boende om du röker. Viss rökning får man som boende stå ut med. Att rökning kommer in i bostaden via öppna dörrar och fönster, till exempel när man röker på balkong, är inte en störning av sådan allvarlig grad. Endast om störningen är så omfattande att den påverkar bruket av bostaden anses störningen vara oacceptabel.