Temperatur och drag

Upplever du att det är för kallt eller för varmt i din bostad ska du kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du har rätt inomhustemperatur.

Regler för temperatur

Fastighetsägaren ansvarar för att inomhustemperaturen i din bostad uppfyller Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

  • Det får inte vara kallare än 18 grader, annat än vid extrema köldknäppar.
  • För förskolor och utrymmen där rörelsehindrade och äldre vistas gäller att temperaturen inte får vara lägre än 20 grader.
  • Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 28 grader, utom under extrema förhållanden, till exempel värmeböljor.

Läs mer om temperatur inomhus (Folkhälsomyndigheten). Länk till annan webbplats..

Lämna klagomål

Du kan lämna klagomål om störning till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd, men du bör i första hand alltid kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen.