Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen ska motverka hälsorisker som beror på tobak. Även att förhindra att barn och ungdomar börjar röka.

Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamma lokaler.

Här är det rökförbud

  • områden utomhus som används av den som reser med kollektivtrafik, som busshållplatser, perronger och taxizoner.
  • uteserveringar.
  • entréer till rökfria lokaler som mataffärer.
  • inhägnade platser för idrottsutövning.

Rökförbudet gäller:

  • cigaretter
  • elektroniska cigaretter
  • örtprodukter för rökning
  • vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Ansvarig för rökförbudet

Det är den som äger en lokal eller disponerar ett utrymme som är ansvarig för att rökförbudet följs.

Ansvarig är verksamhetsansvarig som till exempel rektor på en skola, fastighetsägare, restaurangägare, försäljare inom detaljhandel, huvudansvarig inom vården eller huvudansvarig för kollektivtrafik.

Krav på skyltar om rökförbud

Den som är ansvarig ska genom att sätta upp skyltar tydligt informera om rökförbudet.

Storleken på det rökfria området vid entréer

För att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det är rökförbud måste det rökfria området vara så pass stort att detta inte händer.

Kommunen gör tillsyn och vid tillsyn bedöms enskilt hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig. Vi har en dialog med den som är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls.

Utgångspunkten för en bedömning är att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att utsättas för tobaksrök och rök eller utsläpp från e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vi gör tillsyn

Bygg- och miljöförvaltningen och avdelningen för Miljö & Hälsoskydd är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan kräva åtgärder av den ansvariga om lagen inte följs. Till kraven på åtgärder kan ägaren få betala vite, det är en avgift som du måste betala om du inte genomför åtgärderna.